Ulkoministeri Haavisto ei kommentoinut perustuslakivaliokunnan kuulemista

Valiokunta selvittää muun muassa, onko Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä
Politiikka

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ei kommentoi eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulemisen sisältöä.

– Nyt ei ole mahdollista kommentoida. Perustuslakivaliokunta on näin päättänyt, että asiaa en kommentoi, Haavisto sanoi toimittajille kuulemisensa jälkeen.

Kymmenen opposition kansanedustajaa on jättänyt muistutuksen, jossa pyydetään perustuslakivaliokuntaa tutkimaan Haaviston toimien laillisuus Syyrian al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisasiassa.

Käsittelyn keskiössä on ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen julkisesti Haavistoa kohtaan esittämä kritiikki. Kansanedustajat pyysivät muun muassa tarkastelemaan sitä, onko Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä.

Valiokunta kuulee Tuomista paraikaa. Hän ei myöskään lausunut toimittajille mitään sisään valiokunnan huoneeseen mennessään.

Haavisto oli kuultavana reilut kaksi tuntia yhdeksästä alkaen.

Lain mukaan ministeriä vastaan voidaan nostaa syyte, jos tämä on tehtävässään olennaisesti rikkonut siihen kuuluvia velvollisuuksia tai menetellyt muutoin selvästi lainvastaisesti, joko tahallaan tai törkeän huolimattomuuden vuoksi.

Valiokunta kuulee talven aikana osallisia ja asiantuntijoita ministeri Haaviston toiminnan laillisuuden selvittämiseksi.

Valiokunta kuulee Haaviston ja Tuomisen lausunnot tänään. Myöhemmin se kuulee asiantuntijoina kolmea valtiosääntöoikeuden, kolmea rikosoikeuden ja kolmea hallinto-oikeuden professoria.

Asian varsinainen käsittely tapahtuu asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta. Siihen valiokunta tarvinnee useita kokouksia.

Valiokunnan kanta on olennaisessa osassa siinä, päättääkö eduskunta nostaa syytteen ministeriä vastaan. Asian päättää lopulta eduskunnan täysistunto, jota valiokunnan kanta ei kuitenkaan sido.

Jos eduskunta päättää nostaa syytteen, se käsitellään valtakunnanoikeudessa. Siellä on istuttu harvoin, vain neljä kertaa Suomen historiassa.