Työllisyys nousi kesäkuussa yli 72 prosentin rajan, mutta pitkäaikaistyöttömyys yleistynyt selvästi vuodessa

Lomautusten määrä jatkoi laskuaan.
Työllisyys

Työllisten määrä kasvoi selvästi kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli kesäkuussa 121  000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä 7  000 enemmän.

Työllisyysasteen trendiluku oli 72,4 prosenttia ja työttömyysasteen 7,9 prosenttia.

Erityisesti työllisten naisten määrä lisääntyi vuodentakaiseen verrattuna.

Myös työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen valossa työllisyystilanne kehittyi suotuisaan suuntaan.

TE-toimistoissa ja kuntakokeiluissa työttömäksi työnhakijaksi tilastoitujen määrä pieneni sadallatuhannella viime vuoteen verrattuna.

Ministeriön lukujen mukaan kesäkuun lopussa oli 316  000 työtöntä työnhakijaa. Eniten työttömyys laski Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan ely-keskusten alueella.

Myös lomautusten määrä jatkoi laskuaan.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli kesäkuussa yli 7  000 vähemmän kuin toukokuussa.

Kaiken kaikkiaan kesäkuun lopussa oli lomautettuna runsaat 47  000 ihmistä, mikä oli lähes kaksi kolmasosaa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Sen sijaan pitkäaikaistyöttömien eli vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä lisääntyi. Heitä oli yli 37  000 enemmän kuin vuotta aiemmin ja yhteensä yli 112  000.

Kaikista työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli kesäkuun lopussa siis yli kolmannes.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedot perustuvat TE-toimistojen asiakasrekisteriin, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus suoritetaan otostutkimuksena.