Työ- ja elinkeinoministeriöltä 33,2 miljoonaa euroa investointitukea uuden energiateknologian hankkeisiin

Energiatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt yhteensä 33,2 miljoonaa euroa investointitukea seitsemälle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle.

Tuki on tarkoitettu hankkeille, jotka tarjoavat uusia energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeista kolme liittyy biokaasun liikennekäyttöön ja yksi lämmöntuotantoon biokaasulla, muut kolme syvälämpöön, lämpöpumpputeknologiaan ja biometanolin jalostukseen liikennekäyttöön soveltuvaksi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo, että nyt tukea saavat yritysten tarkkaan harkitut hankkeet.

– Ne ovat uusia innovatiivisia demohankkeita, joiden odotetaan monistuvan ja olevan mallina muillekin vähähiilisyyshankkeille. Tämä tukimuoto on jatkossakin relevantti, vaikka lisärahoitusta ja uusia tukimuotoja saattaakin olla tulossa EU:n koronaelpymisrahoista, Lintilä selventää tiedotteessa.

Vuoden 2020 talousarviossa on varattu 60 miljoonaa euroa energiateknologian demonstraatiohankkeille.

Tuen hakuaika päättyi maaliskuun lopussa. Hakemuksia jätettiin 12. Lisäksi tälle vuodelle siirrettiin kuusi viime vuoden hakemusta.

– Voimme keväällä käynnistyvän haun perusteella tukea hyviä hankkeita, myös niitä, jotka eivät vielä tänä vuonna olleet siinä vaiheessa, jossa tukea olisi voitu myöntää, Lintilä toteaa.

Hän mukaansa lupaavia hankkeita on tiedossa esimerkiksi energianvarastointiin liittyen.