Keskustaedustajat iloitsevat Ouluun myönnetystä miljoonatuesta: "Tärkeä hanke ja tulevaisuuden kuva"

Energiatuki

Keskustaedustaja Pekka Aittakumpu ja Juha Pylväs iloitsevat tukieuroista, jotka työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Gasumin ja Oulun Energian biokaasulaitoksen rakentamiseen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) päätöksellä energiatukea tulee Ouluun 7 944 181 euroa. Kaikkiaan hankkeen kustannukset ovat reilut 27 miljoonaa euroa.

– On hienoa, että Ouluun saatiin rahoitusta uusiutuvan ja puhtaamman energian käyttöön ja kehittämiseen. Tämä on tärkeä hanke ja tulevaisuuden kuva. Biokaasun merkitys tulee edelleen kasvamaan, Aittakumpu toteaa.

– Biokaasu on valtava mahdollisuus etenkin Pohjois-Pohjanmaalle, Juha Pylväs uskoo. Kuva: Jari Laukkanen

Pylväs kertoo tuen käytännössä tarkoittavan sitä, että sekajätteestä jalostettavaa nesteytettyä biokaasua saadaan liikennekäyttöön yli 60 gigawattia vuodessa.

– Biokaasu on valtava mahdollisuus etenkin Pohjois-Pohjanmaalle, jossa on jo käynnissä myös muita lupaavia isompia ja pienempiä hankkeita. Toteutuessaan ne tarkoittavat uutta työtä, hajautettuja energiaratkaisuja sekä veroeuroja, hän sanoo.

Aittakumpu pitää arvokkaana sitä, että liikenteessäkin vahvistetaan näin omavaraisuutta energian suhteen.

– Biokaasu tuotetaan omassa maassa eikä sitä tarvitse tuoda ulkomailta.

Biokaasuhankkeet tuovat alueelle uuta työtä, veroeuroja ja puhtaampaa energiaa, Pekka Aittakumpu listaa. Kuva: Jari Laukkanen

Gasumin ja Oulun Energian saama tuki on osa työ- ja elinkeinoministeriön jakamaa 33 miljoonan euron investointitukipakettia seitsemälle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle. 

Tuki on tarkoitettu hankkeille, jotka tarjoavat uusia energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeiden hiilidioksidipäästöjen yhteisvähennysvaikutus on noin 58 000 tonnia vuodessa. Uusia energiatukipäätöksiä on määrä tehdä lisää vielä tämän vuoden lopulla. Kaikkiaan tälle vuodelle tukea on varattu 60 miljoonaa euroa.

Aittakumpu toteaa, että keskusta jatkaa myös tässä hallituksessa Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella määrätietoisesti toteutettua bio- ja kiertotalouden edistämistä.

– Oulun ja Pohjois-Suomen on oltava tässäkin kehityksen kärjessä. Biokaasu on suuri mahdollisuus etenkin Pohjois-Pohjanmaalle, jossa on käynnissä myös muita hankkeita. Ne tuovat alueelle uutta työtä, veroeuroja ja puhtaampaa energiaa.

Aittakumpu muistuttaa, että maan hallituksen ja muiden toimijoiden on huomioitava myös se, että Oulussa käytetään paljon turvetta, jonka energiakäyttö vähenee.

– On huolehdittava, että Oulu saa tukea myös turpeen käytön vähenemisestä johtuviin muutoksiin muun muassa EU:ssa vireillä olevista rahoitushankkeista, kuten oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF:stä.

Myös Pylväs viittaa Sipilän hallituksen ponnistuksiin biotalouden vahvistamiseksi. Se on perustana nyt tehtävälle työlle.

– Biokaasun edistäminen on vahvasti hallituksen agendalla. Tätä olemme alueen kollegoiden kanssa edistäneet tässä hallituksessa.