Tulevaisuuden alueellistamispolitiikassa korostuu paikasta riippumaton työnteko – kuntaministeri Vehviläinen toivoo selkeitä määrällisiä tavoitteita valtionhallinnon työtehtävien alueellistamiseen

Raportti tekisi valtionhallinnon työpaikkojen maakuntiin sijoittamisesta helpompaa, Helsinkiin sijoittamisesta vaikeampaa – työntekijä voisi ehdottaa itse työskentelypaikkakuntaansa
Alueellistaminen

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) toivoo seuraavan hallituksen asettavan selkeät määrälliset tavoitteet valtion työtehtävien alueellistamiselle.

– Hallitusohjelmakirjauksen lisäksi uuden hallituksen tulee asettaa hallinnonalakohtaiset määrälliset tavoitteet sille, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa ensi vuosikymmenellä tavoitellaan, Vehviläinen lausuu.

– Digitalisaatio mahdollistaa työn tekemisen yhä enemmän pääkaupunkiseudun perinteisten hallinto- ja virastotalojen ulkopuolella.

Ministeri vastaanotti tiistaina iltapäivällä valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikosen ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reinan valtiovarainministeriölle tuottaman Alueellistamispolitiikka ja periaatteet 2020-luvulla-selvityshankkeen loppuraportin.

Selvitys korostaa alue- ja alueellistamispolitiikan olevan uudenlaisessa murroksessa. Perinteisestä virastojen siirtelystä haluaan edetä monipaikkaisuuden ja paikoista riippumattomuuden suuntaan. Työntekijä voisi työtä hakiessaan esimerkiksi ehdottaa itse, millä paikkakunnalla tulisi työskentelemään.

– Erityisesti työelämä on muuttumassa. Digitalisaation myötä työ on yhä vähemmän paikasta riippuvaista, joten valtionhallinnonkin järjestämiselle avautuu uusia mahdollisuuksia, Ikonen näkee.

Reina toivoo Vehviläisen tavoin, että keväällä aloittava uusi hallitus ottaisi huomioon raportin ehdotukset alueellistamisesta.

– Meillä alueellistamislainsäädäntö on pidemmällä kuin muissa pohjoismaissa ja Virossa, mutta toimet eivät ole läheskään yhtä pitkällä. Eräs ehdotuksemme on Norjan mallin mukaan, että valtionhallinnon työpaikkojen sijoittaminen muille alueille tehtäisiin helpoksi, mutta pääkaupunkiin sijoittaminen vaatisi erillisen valtioneuvoston päätöksen.

– Valtion on oltava tulevaisuudessakin vahvasti läsnä koko maassa. Valtion on oltava perheystävällinen ja joustava työnantaja. Valtionhallinnon on tuettava kestävää aluekehitystä, lausuu ministeri Vehviläinen.