Tehyn kyselyyn vastanneista liki kolmannes kohdannut työssään seksuaalista häirintää

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta ovat yleisiä sosiaali- ja terveysalalla, selviää sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn jäsenilleen teettämästä kyselystä.

Kyselyyn vastanneista 30 prosenttia kertoi kohdanneensa uransa aikana seksuaalista häirintää työpaikoilla. Yleisimmin seksuaalista häirintää oli koettu asiakkaiden ja potilaiden taholta.

Seksuaalinen häirintä kohdistui erityisesti alle 35-vuotiaisiin työntekijöihin.

Kyselyyn vastasi runsaat 4  000 tehyläistä.