Tapaturmakeskuksen ennakkoarvio: Viime vuonna sattui yli 100 000 työpaikkatapaturmaa – työpaikan ja kodin välillä tapaturmia sattui 24 000

Tapaturmat

Viime vuonna palkansaajille sattui noin 104 000 työpaikkatapaturmaa ja noin 24 000 tapaturmaa kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Asia selviää Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ennakkoarviosta.

Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi vajaan puoli prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Työpaikkatapaturmien lukumäärään vaikuttaa työturvallisuuden kehittymisen lisäksi muun muassa tehdyn työn määrän vaihtelu.

Työmatkatapaturmien määrä kasvoi noin seitsemän prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Työmatkatapaturmien lukumäärään vaikuttavat muun muassa sääilmiöt ja keliolosuhteet.

Päätoimialoittain työtapaturmien taajuudet pysyivät edellisvuoden tasolla teollisuudessa, rakentamisessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa, sekä hallinto- ja tukipalvelutoimialalla.

Ennakkoarvion mukaan taajuus nousi hieman kuntasektorilla, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla.

Ennakkoarvio työtapaturmien lukumääristä on laskettu vakuutusyhtiöiden ja Valtiokonttorin TVK:lle toimittamista tiedoista.