Suomessa toimivat saksalaisyritykset kaipaavat ennustettavuutta – myös työperäisen maahanmuuton tarve nousi esiin Saksalais-suomalaisen kauppakamarin kyselyssä

Talous

Saksalaisyritykset investoisivat Suomeen enemmän, jos Suomen politiikka ja hallinto mahdollistaisivat pitkäjänteisen suunnittelun, ilmenee Saksalais-suomalaisen kauppakamarin (DFKK) teettämästä kyselystä.

Suomessa toimiville saksalaisyrityksille suunnatun kyselyn mukaan myös ulkomaisen ammattitaitoisen työvoiman maahanmuuton esteitä olisi purettava, jotta investointeja oltaisiin valmiita tekemään.

Yritykset ovat erityisen tyytyväisiä Suomessa fyysiseen ja digitaaliseen infrastruktuuriin kuten teihin, nettiyhteyksiin, digitaalisiin palveluihin ja akateemisen koulutuksen tasoon.

Yritykset ovat sitä vastoin tyytymättömiä työoikeuden joustamattomuuteen, ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen ja työn hintaan. Suomen talouspolitiikan ennustettavuus sai selkeästi huonomman arvosanan kuin vuonna 2018, kun vastaava kysely tehtiin edellisen kerran.

Kyselyn tulosten mukaan yritykset uskovat henkilöstönsä kasvavan vuonna 2022: yli puolet aikoo palkata lisää henkilöstöä, 45 prosenttia ilmoittaa tilanteen pysyvän samana, ja vain kolme prosenttia aikoo vähentää henkilöstöä.

Vertaillessaan Saksaa ja Suomea yritykset nostivat Suomen eduksi erityisesti digitalisaation tason. Sitä vastoin Saksassa työvoimakustannusten tasoa pidettiin parempana.

Myös tutkimus- ja kehitystyön laatuvertailussa Saksa vei voiton, kun edelliskerran kyselyssä Suomi vielä johti vertailua. Investointeja kasvatettaisiin entisestään, jos Suomi mahdollistaisi pitkäjänteisemmän suunnittelun.

Saksalaisyritykset olisivat valmiita investoimaan enemmän Suomeen, mikäli verokannustimet olisivat paremmat (53 %).

Investointeja lisäisi myös ennustettavampi talouspolitiikka (45 %) ja hallinnollisten päätösten osalta parempi suunnitteluvarmuus (23 %). Yli kolmasosa olisi valmis sijoittamaan Suomeen enemmän, mikäli ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus olisi parempi.

Noin neljäsosa yrityksistä ilmoittaa, että ammattitaitoisten työntekijöiden puute estää jo nyt niiden kasvua. Yli puolet yrityksistä eli 56 prosenttia pitää ammattitaitoisten työntekijöiden muuttoliikkeen kasvua pitkällä aikavälillä tärkeänä tai erittäin tärkeänä tekijänä.

Vain kolme prosenttia yrityksistä pitää ammattitaitoisten työntekijöiden maahanmuuttoa Suomeen mutkattomana prosessina. Jopa 65 prosenttia vastanneista yrityksistä kaipaa parannuksia tai merkittäviä parannuksia maahanmuuton helpottamiseksi.

Saksan kielen osaamistarve nousee esiin erityisesti teollisuuden, logistiikan ja kaupan aloilla. Yli 25 prosenttia teollisuuden, lähes 40 prosenttia logistiikan ja lähes 20 prosenttia kaupan alalla toimivista vastaajista kokee, että saksan kielen osaaminen heidän yrityksissään ei vastaa yrityksen tarpeita.

Yritysten mukaan saksan kielen taitoa tarvitaan erityisesti teknisillä aloilla (41 %), markkinoinnissa ja myynnissä (24 %) sekä hallinnossa ja johtamisessa (23 %).

Saksalais-suomalainen kauppakamari teki yrityskyselyn Suomessa toimiville saksalaisyrityksille marraskuussa. Kysely lähetettiin 362 yritykselle ja vastauksia saatiin 130, jolloin vastausprosentti on 36.

Suomessa toimii yli 300 saksalaisomisteista yritystä, jotka työllistävät yli 21 000 työntekijää. Saksalaisyritykset ovat kolmanneksi suurin ulkomainen työnantajaryhmä Suomessa, liikevaihdoltaan toisella sijalla ruotsalaisten jälkeen.

Kyselyyn vastanneet yritykset ovat sekä pk-yrityksiä että pörssilistattuja suuryrityksiä. Pelkästään kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät Suomessa yli 15 000 työntekijää.