Suomelta uusi humanitaarisen avun linjaus – seksuaaliterveyden edistäminen keskeinen painopiste

​Päivitetyn linjauksen avulla Suomi yrittää vastata muuttuneeseen humanitaariseen tilanteeseen
Humanitaarinen apu

Suomi on uudistanut humanitaarisen avun linjauksensa. Edellinen linjaus oli vuodelta 2012. Ulkoministeriön tiedotteen mukaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen on yksi linjauksen keskeisistä teemoista.

Suomelle on myös tärkeää pitää yllä ihmisten toimintamahdollisuuksia pitkittyneissä kriiseissä.

Maailman humanitaarinen tilanne on muuttunut merkittävästi 2000-luvulla, ministeriö sanoo tiedotteessa

– Apua tarvitsevien ihmisten määrä on merkittävästi kasvanut. Käynnissä olevien kriisien määrä on yhä suurempi, yksittäiset kriisit kestävät yhä pidempään ja yhä useampi avun tarvitsija on joutunut pakolaiseksi kotimaansa sisällä tai sen ulkopuolella. Ilmastonmuutos on jo nyt lisännyt luonnonkatastrofien määrää ja tuhoisuutta, tiedotteessa sanotaan. 

Päivitetyn humanitaarisen avun linjauksen kautta Suomi yrittää vastata muuttuneeseen tilanteeseen.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) sanoo tiedotteessa, että Suomi haluaa tukea yhteistyökanavien rakentamista humanitaarisen työn, kehitysyhteistyön ja rauhantyön välille, jotta myös päällekkäisyyksiä voidaan vähentää.

– Lisäksi Suomen tavoitteena on parantaa maiden ja yhteisöjen kapasiteettia selvitä ja toipua kriiseistä, Skinnari sanoo.

Linjaus korostaa aiempaa vahvemmin, että on tärkeää pitää yllä kriisialueiden väestön ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja ottaa huomioon myös yksityisen sektorin roolin humanitaarisessa työssä. Etenkin pitkittyneissä kriiseissä tarvitaan ratkaisuja, joita humanitaariset toimijat eivät yksin pysty tarjoamaan. 

Lisäksi linjauksen mukaisesti Suomi haluaa olla mukana varmistamassa, että myös vammaisilla henkilöillä on mahdollisuus täysimääräiseen ja mielekkääseen osallistumiseen humanitaarisen avustustoiminnan kaikissa vaiheissa.