Suomalaismepit ottaisivat Puolalta rahat pois – EU-änkyrälle ei haluta antaa enää yhtään siimaa

Puola

Suomalaismepit haluavat näyttää kaapin paikan EU-oikeudella lattiaa pyyhkineelle Puolalle.

Puolan perustuslakituomioistuimen päätös jyrätä EU-oikeus maan kansallisen lainsäädännön alle tuohdutti suomalaisia euroedustajia Euroopan parlamentin meppiaamukahveilla perjantaina.

Keskustameppi Elsi Katainen pitää tilannetta äärimmäisen huolestuttavana. Kataisen mukaan kyse on siitä, pitääkö EU-lakia noudattaa kaikissa jäsenvaltioissa.

– Oikeusvaltioperiaatteen pitäisi olla ihan ehdoton stoppi, että elvytysrahoja ei voida antaa näille rikkoville jäsenmaille varsinkin, kun viime tammikuusta asti on ollut tämä mekanismi käytössä.

Kataisen mukaan mekanismin käyttöönotolle on riittävät perusteet ottaa se käyttöön

– Puolan ja myös Unkarin kehityshän on monella tapaa hyvin huolestuttavaa.

Kataisen mielestä tosissaan on keskusteltava myös siitä, kuinka kauan esimerkiksi Puola voi pitää EU:ta panttivankina yksimielisyyttä vaativissa isoissa päätöksissä.

SDP:n europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri näkee, että Puolan hallitus tilasi itse maan perustuslakituomioistuimelta tuomion, ja joidenkin arvioiden mukaan sai jopa sanamuotoja myöten sitä, mitä pyysi.

– Eli tehdään tällainen hyvin ruma poliittinen harkinta ja liike ja oikeuslaitoksen luotettavuus menee näin ulkopuolisten silmissä tosi huonoksi. Ainakin parlamentin paine täytyy tuoda siihen, että ei Puolalle voi rahoitusta siirtää.

Kumpula-Natrin mielestä nyt on aika osoittaa se, että tällainen meno ei Euroopalle käy ja ottaa tarvittavat työkalut käyttöön. Demarimepin mielestä uskottavuuden nimissä pelkkä tarkkailu ei enää riitä, vaan tarvitaan konkreettisempaa toimintaa.

– Kiinnostavaksihan asian tekee se, että Puolan kansalaisista mielipidemittausten mukaan edelleen 80 prosenttia eli korkeampi osuus kuin monessa muussa maassa on EU-myönteisiä. Mutta kyllä sillä omalla hallituksellakin nyt, kun vapaita medioita ei enää ole, suosiota on, Kumpula-Natri myöntää.

Vihreiden Ville Niinistö näkee, että Suomessakin käytiin rajoilla viime keväänä. kun perustuslakivaliokunta otti kantaa elpymisrahastoon ja päätti vaatia kahden kolmasosan enemmistöä rahaston taakse.

Entisen perustuslakivaliokunnan jäsenen arvion mukaan valiokunta meni tulkitsemaan EU-oikeutta tavalla, jonka on perinteisesti nähty kuuluvan EU-tuomioistuimen suvereniteettiin.

– Sehän oli äänestyspäätös, eli yhden äänen enemmistöllä päädyttiin siihen, että se kaksi kolmasosaa pitää tulla. Ja se perustui siihen ajatukseen, että alettiin tulkita sitä, että onko tämä pysyväluonteinen vai kertaluonteinen ratkaisu ja siihen liittyvistä oikeudellisista kytköksistä.

Niinistö muistuttaa, että EU-oikeuden ensijaisuusperiaate pitää EU-järjestelmää koossa kaikissa jäsenmaissa. Hänen mukaansa myös Suomen lisäksi myös Saksan valtiosääntötuomioistuin käynyt rajoilla.

– Nyt Puola menee tietysti paljon, paljon pidemmälle, mutta tämä oikeudellinen kysymys on relevantti myös meidän kansallisessa keskustelussa, että EU-oikeutta kannattaa ylläpitää, hän muistuttaa.