Suomalaiset suhtautuvat aiempaa kielteisemmin maan sisäiseen muuttoliikkeeseen, selviää KAKS:n tutkimuksesta

Muuttoliike

Lähes joka toinen suomalainen asennoituu kielteisesti maan sisäiseen muuttoliikkeeseen kohti etelän kaupunkikeskuksia, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta.

Kaksi viidestä (40 prosenttia) vastaajasta suhtautuu muuttoliikkeeseen neutraalisti. Myönteisesti asiaan suhtautuvia on kymmenesosa (9 prosenttia).

Suhtautuminen maan sisäiseen muuttoliikkeeseen on muuttunut jyrkemmäksi.

KAKS kysyi asiasta myös kolme vuotta sitten ja silloin 36 prosenttia vastaajista asennoitui muuttoliikkeeseen kohti etelän kasvukeskuksia kielteisesti. Nyt luku oli 46 prosenttia.

Myönteisesti suhtautuvien osuus vähentyi peräti viidellä prosenttiyksiköllä.

Kyselystä selvisi, että yrittäjät, yli 60-vuotiaat sekä taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa asuvat suhtautuvat maan sisäiseen muuttoliikkeeseen kohti etelää ja alueellisia kaupunkikasvukeskuksia keskimäärää useammin torjuvasti.

Varauksellisesti asennoituvia löytyy tuntuvasti enemmän perussuomalaisten (60 prosenttia) ja keskustan (69 prosenttia) tukijoiden keskuudesta.

Alueellisesti kielteisesti suhtautuvia on kaikilla alueilla enemmän kuin myönteisesti suhtautuvia.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 053 kappaletta 13.-18. maaliskuuta 2020. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.