Sote-valiokunta ei halua purkaa kiistanalaista yleisötapahtumien turvavälipykälää – ilman sitä työkaluna toimisi vain paikkojen sulkeminen

Koronarajoitukset

Sosiaali- ja terveysvaliokunta puolsi torstaina mietinnössään muutoksin hallituksen aikeita muuttaa jopa absurdeihin tilanteisiin johtanutta yleisötapahtumien kahden metrin turvavälivaatimusta.

Sote-valiokunta ei kuitenkaan kuopannut kiistanalaista tartuntatautilain 58 d -pykälää kokonaan vaatimuksista huolimatta. Etenkin tapahtuma-ala on vaatinut sen kuoppaamista, ja eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, että sote-valiokunnan olisi ainakin tarkasteltava tätä vaihtoehtoa.

Sote-valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) sanoi STT:lle, että pykälän voimassa pitäminen perustui terveysviranomaisten arvioiden lisäksi siihen, että lainsäädäntöön ei olisi jäänyt työkalua rajoittaa tilojen toimintaa osittain.

–  Silloin jäisi enää työkaluksi 58 g -pykälä eli kokonaan sulkeminen eikä olisi mahdollista tällaisia lieviä rajoitustoimia ottaa käyttöön, Lohi selvensi valiokunnan kantaa.

Hallitus on esittänyt, että tartuntatautilain 58 d -pykälästä poistetaan tilojen käytön edellytyksenä oleva lähikontaktin tarkka määritelmä sekä soveltamisen kriteerinä aikaisemmin ollut koronan ilmaantuvuusluku.

Nykyisen tartuntatautilain mukaan koronaviruksen leviämisvaiheessa tai sen kynnyksellä olevilla alueilla yleisötapahtumien järjestäjiä voidaan velvoittaa järjestämään kahden metrin turvavälit. Kahden metrin turvavälivaatimus tulee alueellisilta viranomaisilta ja pohjautuu tartuntatautilakiin.

Valiokunnan esittämät muutokset hallituksen esitykseen koskevat Lohen mukaan lähikontaktin määrittelystä luopumista kokonaan. Hallituksen esityksessä lähikontaktin määrittely olisi uskottu aluehallintoviraston tai kunnan päätettäväksi.

Lohen mukaan ongelmaksi voisi muodostua se, että määriteltyjen turvavälien aluekohtainen vaihtelu voisi olla suurta.

Toinen muutos koskee pykälään kirjattua edellytystä pystyä välttämään lähikontaktia. Valiokunta katsoi, että lainsäädännössä olisi lähikontaktin välttämisen sijaan keskeistä korostaa sitä, miten tartuntariskiä voidaan ehkäistä.

–  Keskeinen juttu on se, että kun arvioidaan kokonaisuutta, niin lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä voidaan ehkäistä monella tavalla, Lohi sanoo.

Lohen mukaan myös tiloille asetettavien rajoitusten kynnystä halutaan korottaa. Nykyisellään lainsäädännön mukaan rajoituksia voidaan määrätä, jos alueella on merkittäviä epidemiaryppäitä tai laaja leviämisriski.

Valiokunta pitää perusteltuna rajoittaa tilojen toimintaa ainoastaan silloin, jos tartuntaryppäät vaarantaisivat terveydenhuollon kantokyvyn.

Hallituksen ehdotuksessa esitetään koronan ilmaantuvuuskriteerin poistamista 58 d -pykälän soveltamisen ehtona. Valiokunnan mielestä tämä on perusteltua, sillä rokotuskattavuuden noustessa se ei enää kuvasta koronatilannetta.