Sosiaali- ja terveysvaliokunta torjuu eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen – ”Asiasta tarvitaan perusteellista eettistä ja lainsäädännöllistä selvitystyötä”

Eutanasia

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä.

Valiokunnan mietintöön sisältyy kuitenkin lausumaehdotus, jossa edellytetään, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita.

Valiokunnan mielestä asiassa tarvitaan laajaa kansalaiskeskustelua ja huolellista eettistä arviointia. Selvityksessä tulisi kiinnittää huomiota myös muun muassa perusoikeuksiin, rikoslainsäädäntöön ja terveydenhuollon henkilöstön asemaan.

Kuolevan ihmisen hoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädännön tarve tulee arvioida vasta selvitysten valmistuttua, valiokunta linjaa.

– Olen tyytyväinen, että tästä asiasta saatiin valiokunnassa aikaan yksimielinen mietintö. Kävi selväksi, että tästä asiasta tarvitaan perusteellista eettistä ja lainsäädännöllistä selvitystyötä. Tämän pohjalta on sitten otettava kanta eutanasian tarpeellisuuteen Suomessa, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) tiedotteessa.

– Valiokunnan kuulemiset osoittavat sen, että Suomessa on varmistettava huolellisemmin kuolevan ihmisen oikeuksien toteutuminen niin hyvän hoidon kuin itsemääräämisen suhteen.

Eutanasian laillistamista koskeva kansalaisaloite käynnistettiin marraskuussa 2016. Se keräsi kaikkiaan noin 63 000 kannatusilmoitusta.

Aloitetta perusteltiin sillä, että lakia tarvitaan lisäämään elämän loppuajalle vaihtoehto heille, jotka eivät saa sietämättömiin kärsimyksiinsä riittävää lievitystä.