Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lakkauttamista – tilalle tulisi enintään kolmen vuoden mittainen sopeutumisraha

Sopeutumisrahan määräytymisessä otettaisiin huomioon pääomatulot ansio- ja yrittäjätulojen lisäksi. 29 
Eduskunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää, että  kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan ja korvataan sopeutumisrahalla. Kaikki entiset ja nykyiset kansanedustajat siirtyisivät sopeutumisrahajärjestelmän piiriin, joka on jo käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla. 

Valtiokunnan mielestä kaikkien kansanedustajien pitäisi olla saman etuusjärjestelmän piirissä edustajakautensa jälkeen 

– Työeläkelakeihin tehdyillä uudistuksilla on johdonmukaisesti pyritty vähentämään mahdollisuuksia varhaiseen eläköitymiseen ja luotu kannusteita jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään. Siksi myöskään entisten kansanedustajien etuuksien ei pidä kannustaa jäämään varhain pois työelämästä, valiokunnan tiedotteessa todetaan.

Esityksen mukaan kaikilla kansanedustajakautensa päättävillä olisi oikeus sopeutumisrahaan yhden, kahden tai kolmen vuoden ajan riippuen siitä, kuinka kauan edustajatoimi on kestänyt. Sopeutumisrahaa pitäisi hakea kuuden kuukauden kuluessa edustajatoimen päättymisestä. Sopeutumisrahan maksamisaika kuluu myös keskeytysten aikana.

Sopeutumiseläkkeet lakkaisivat lain tullessa voimaan 1.4.2019. Eläkettä tällä hetkellä saaville esitetään mahdollisuutta sopeutumisrahaan kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta lukien. Sopeutumisrahan määräytymisessä otettaisiin huomioon pääomatulot ansio- ja yrittäjätulojen lisäksi. 

Muutosten jälkeen sopeutumisraha olisi lähempänä työttömyysturvaa, eli sitä voisi esimerkiksi saada jo yhden vuoden kansanedustajana olon jälkeen. Sopeutumisrahakausi kerryttäisi eläkettä vastaavalla tavalla kuin työttömyysetuudet.

Perussuomalaisten Arja Juvonen jätti vastalauseen mietintöön.