Sorsalinnut vähentyneet huolestuttavasti – maa- ja metsätalousministeriö käynnistää lintujen elinympäristöjä kohentavan SOTKA-hankkeen

Riistalinnut

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää vuoden 2020 alusta SOTKA-hankkeen, jolla parannetaan taantuneiden riistalintujen elinympäristöjä.

Hankkeelle on budjetoitu 3 miljoonaa euroa vuosille 2020-21 ja siinä tehdään yhteistyötä riista- ja ympäristöhallinnon kesken.

Rehevillä järvillä viihtyvät sorsalajit ovat vähentyneet viime vuosina huolestuttavasti. Myös uhanalaisen metsäkanalinnun, riekon, kannat ovat hiipuneet viime vuosikymmeninä.

Syy lajien vähenemiseen on niiden elinympäristöjen heikentyminen, minkä vuoksi taantuneiden riistalintujen elinympäristöjä parannetaan erillisellä hankkeella.

– Kosteikkojen perustaminen ja pienpetojen pyynti on tärkeää riistanhoitotyötä, jolla voidaan tukea vesilintukantojen elpymistä. SOTKA-hanketta tehdään yhteistyöllä metsästäjien, maanomistajien ja järjestöjen kanssa, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo tiedotteessa.

Taantuvia sorsalajeja ovat punasotka, haapana, jouhisorsa, lapasorsa ja tukkasotka.

– Sorsalajien elinympäristöt heikentyvät, kun rehevät järvet kasvavat umpeen, naurulokkiyhdyskunnat katoavat lintujärviltä, särkikalat aiheuttavat ravintokilpailua ja pienpedot häiritsevät pesimärauhaa, kertoo hankkeen koordinaattori Heidi Krüger.

Hankkeessa kehitetään metsästykseltä rauhoitettavien levähdysalueiden verkostoa kokeilemalla ajallisia ja alueellisia, esimerkiksi osan lintujärvestä kattavia, rauhoituksia.

Metsästyslaki mahdollistaa riistansuoja-alueen perustamisen, jolla voidaan edistää alueen luonteen säilymistä ja riistan elinoloja.

Levähdysalueverkoston luomisen yhteydessä rakennetaan korvaavia metsästyskosteikoita lähiympäristöön.

Hankkeessa perustetaan myös sorsalintujen poikastuotantoa edistäviä elinympäristöjä esimerkiksi patoamalla uusia kosteikkoja.

– Tavoitteena on kolmen vuoden aikana toteuttaa vähintään 400 hehtaaria poikastuotantokosteikkoja, jotka hyödyttävät myös vaateliaita sorsalajeja, Krüger kertoo.