"Savolaisten sisällissota" Kiurun sote-murheena ­­– 1201 sivua lakitekstiä lähti lausuntokierrokselle

Peruspalveluministeri Krista Kiurulla (sd.) oli juhannusviikon alkajaisiksi ilon ja onnen päivä.

Jättimäinen, kaikkiaan 1201-sivuinen sote-lainsäädäntö lähti lausuntokierrokselle, joka päättyy 25. syyskuuta.

– Sen jälkeen meillä onkin luvassa erittäin kiireinen syksy, Kiuru myönsi Valtioneuvoston linnassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Kiurun mukaan tarkoituksena on saada hallituksen esitys eduskuntaan viimeistään joulukuussa. Maakuntavaalien aikataulu on asetettu sinne alkuvuoteen 2022.

– Eduskuntakäsittely kestää niin kauan, kuin eduskuntakäsittely kestää. Me emme hallituksena voi asettaa eduskunnalle aikarajoja, Kiuru totesi.

Hallituksen lakiluonnosta varjostaa kuitenkin muun muassa Etelä- ja Itä-Savon välinen kiista soten aluejaosta, kun neljä Savonlinnan seudun kuntaa tähyää Mikkelin sijasta yliopistosairaalakaupunki Kuopioon.

Etelä-Savossa tätä on pidetty uhkana koko maakunnan elinkelpoisuudelle. Kiurun mukaan lausuntokierrokselle lähtevässä esityksessä on suoraan annettu mahdollisuus katsoa suuntautumista molempiin suuntiin.

– Näin ollen lausuntokierroksen päättyessä saamme arvokasta tietoa kentältä siitä, mitä mieltä tästä Savonlinnan suuntautumisesta ollaan.

Kiurun mukaan esityksessä on kaikkien hallituspuolueiden tuella lähdetty siitä, että vaikka pykälät ovatkin jo suoraan Pohjois-Savoon päin, niin silti vaihtoehtoisesti on vielä annettu mahdollisuus arvioida Savonlinnan suuntautumista Mikkeliin.

– Voidaan sanoa, että tässä on tasavertaisista vaihtoehdoista kysymys, ja niiden pohjalta sitten lausuntokierroksella kuullaan lisää.

Kiurun mukaan aluejakoa on käsitelty hallituksessa todella monta kertaa.

– Hallituskumppanit, kaikki viisi tässä hallituksessa olevaa ryhmää, ovat sitoutuneet siihen, että tässä uudistuksessa laitetaan kaksi suuntautumisvaihtoehtoa lausuntokierrokselle.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni linjasi viikonloppuna keskustan puoluevaltuustossa, että keskusta lähtee siitä, että Etelä-Savon maakunnan tulee säilyä yhtenäisenä.

Lausunnolle päästettiin kuitenkin toisenlainen malli, koska hallituksessa on erimielisyyttä Savon aluejaosta ja keskusta halusi uudistuksen etenevän aikataulussa, hän sanoi.

Kyseessä olevat neljä Pohjois-Savoon kallellaan olevaa itäsavolaista kuntaa ovat Savonlinna, Rantasalmi, Sulkava ja Enonkoski. Kaikissa niissä keskusta on suurin puolue.

Uuden soten isoimpia ja kiinnostavimpia vielä auki olevia kysymyksiä on, voidaanko jo tehtyjä ulkoistamissopimuksia purkaa.

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM:stä selvitti, että voimassaolevien sopimusten mitätöinnin yhteensopivuutta perustuslain omaisuuden suojaa koskevan säännöksen kanssa on selvitetty asiantuntijoilta.

Valli-Linnun mukaan lähtökohta on, että perustuslain omaisuuden suojaa koskeva säännös suojaa sopimuksen pysyvyyttä ja siihen liittyy myös taannehtivuuskielto.

– Mutta tämä kielto ei ole ehdoton. Ja sen tarkoituksena on suojata sopimusosapuolten perusteltuja odotuksia. Tältä osin tässä on kuitenkin lähtökohta, että tämmöiseen sopimukseenkin voidaan puuttua.

Valli-Linnun mukaan sopimuksiin puuttuminen ei ole vain perusteltua, vaan myös välttämätöntä.

– Ja hallitus katsoo, että on olemassa painavia yhteiskunnallisia perusteita, jonka perusteella takautuva puuttuminen voimassaoleviin sopimuksiin olisi mahdollista.