Satakunnan keskustapiiri kotouttamisesta: "Maassa maan tavalla" on hyvä lähtökohta

Turun puukotukset

Turvallisuudentunne on ihmisille yksi tärkeimmistä asioista. Turussa tapahtunut terroriteko on tuomittava, Keskustan Satakunnan piirihallitus toteaa kannanotossaan.

– Viimeisen viikon aikana turvapaikkapolitiikka on saanut kritiikkiä osakseen. On ymmärrettävää ja myös hyväksyttävää, että osana Euroopan Unionia Suomen on oltava mukana poikkeuksellisen suuren turvapaikka-aallon hallitsemisessa.

Piirihallitus toteaa, että kansalaiset ovat huolissaan erityisesti normaalista arkeen liittyvästä turvallisuudesta. Avainkysymykset ovat poliisin riittävä näkyvyys ja muiden viranomaisten resurssien turvaaminen.

– Julkisen tahon on kyettävä turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen ja valvontaan. Sanonta ”maassa maan tavalla” on erinomainen ja vaadittava toiminnan lähtökohta.

Keskustan Satakunnan piirihallitus katsoo, että Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden valituskäsittelyä on nopeutettava ja samalla on varmistettava kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden poistuminen Suomesta.

Yksikään kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut ei saa jäädä viranomaisten tavoittamattomiin.

Piirihallitus listaa toimia:

On valmisteltava kielteisen turvapaikan saaneille palautuskeskukset, joista kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt kyetään hallitusti palauttamaan kotimaahansa.

On luotava aukoton valvontajärjestelmä ja varattava riittävä henkilöresurssi radikalisoituneiden henkilöiden löytämiseen ja valvontaan.

On pikaisesti hyväksyttävä viranomaisten toimintaedellytykset mahdollistava tiedustelulaki.