Sari Essayah MT:ssa: "Vihreät ja vasemmistoliitto kailottaneet EU-käytävillä, miten huonosti Suomi hoitaa metsiään"

Metsäpolitiikka

Euroopan unionin suunnitellun metsästrategian suunta menee pahasti metsään, kirjoittaa Sari Essayah (kd.) Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Essayahin mukaan vuodettu komission luonnos uudeksi metsästrategiaksi on huipennus EU:n innossa tunkea näppinsä kansalliseen metsäpolitiikkaan. Hän kirjoittaa, että strategia tarkoittaisi käytännössä EU:lle yhteistä metsäpolitiikkaa ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kautta.

Essayah nostaa strategiasta esiin avohakkuukiellot, rajoitukset runkopuun energiakäyttöön ja puun käyttökohteiden muuttamisen. Puun käyttö ohjattaisiin Essayahin mukaan sellun ja kartongin sijaan rakennuksiin ja huonekaluihin.

Essayah kuvaa strategiaa ”metsävallankaappaukseksi”, jossa venytetään unionin omia sääntöjä samalla tavalla kuin elpymispaketissa, jonka myötä jäsenmaille ujutettiin yhteisvelka ja EU:n verotusoikeus. Hänen mukaansa kansallinen metsäpolitiikka on jo ollut alati kiristyvän EU-sääntelyn alla, mutta tämän komission toimia hän nimittää vertaansa vailla olevaksi vyörytykseksi.

Aluillaan on myös metsien hiilinieluja koskevan LULUCF:n valmistelu. Kansanedustaja näkee myös siinä uhkia kansalliselle metsäpolitiikalle.

– Jos nielumatematiikan laskentasäännöt hoidetaan huonosti, Suomi joutuu maksamaan metsien käytöstä EU:lle, vaikka hiilivarastot metsissä kasvavatkin. Lisäksi esitetty kestävän rahoituksen taksonomia uhkaa muun muassa lisätä byrokratiaa metsänomistajille, kun yli 13 hehtaarin metsätiloilta aletaan vaatia vuosikymmenten raportointia ilmastotoimenpiteistä, Essayah kirjoittaa.

EU-jäsenyyden mielekkyys menee monella harkintaan.

Kristillisten puheenjohtajan mukaan kasvava into puuttua Suomen metsiin nousee EU:n ilmastopolitiikasta.

– Päästöjen vähentäminen on kallista ja työlästä, Suomen kaltaisten metsävaltaisten maiden metsien sosialisoiminen koko EU:n hiilinieluiksi houkuttelevaa. Näin muut EU-maat voivat jatkaa hiilen tupruttelua eikä niiden teollisuuden tarvitse päättää vaikeista päästövähennyksistä, Essayah maalailee.

Kansanedustajan mukaan tilanne vaatisi kipeästi kansallista yksimielisyyttä, mutta sitä ei hänen mukaansa tästä hallituksesta valitettavasti löydy.

– Vihreät ja vasemmisto ovat vuosia kailottaneet EU-käytävillä, miten huonosti Suomi hoitaa metsiään. Valitettavasti tämä sanoma alkaa upota. Kotimaassa on puolestaan moitittu pääministeriä ja viimeisimmäksi vastuuministeriä siitä, että komission tuhoisiin linjauksiin yritetään vaikuttaa.

Essayah kirjoittaa siitä, miten Suomen hyvinvointi on noussut metsistä ja perustuu niihin edelleen. Metsäteollisuus muodostaa 20 prosenttia Suomen viennistä ja työllistää 100 000 suomalaista, kansanedustaja muistuttaa. Metsät ovat suomalaisille tärkeitä myös virkistyskäytössä, ja maamme suojelee niitä eniten EU:ssa.

– Jos tämän kaiken puolustamisessa epäonnistutaan, EU-jäsenyyden mielekkyys menee monella harkintaan, Essayah paaluttaa.