Postin hallintoneuvosto: Postin ja lehtien jakelu turvattava tukitoimin – supistuva jakelumäärä rapauttamassa rahoituspohjan

Postinjakelu

Postin hallintoneuvosto esittää, että seuraava hallitus ryhtyisi pikaisiin toimenpiteisiin parlamentaarisen valmistelun pohjalta postipalveluiden ja lehtien jakelun turvaamiseksi.

Digitalisaatiokehitys tarjoaa paljon myönteisiä mahdollisuuksia, mutta samalla sillä on ollut hallintoneuvoston tiedotteen mukaan dramaattisia vaikutuksia posti- ja media-alalle.

Osoitteellisten kirjeiden jakelumäärä on puolittunut vuoden 2008 jälkeen ja painettujen sanomalehtien jakelumäärä on pudonnut  tasolle, jossa oltiin 1950-luvulla.

Lähivuosina jaettavan materiaalin väheneminen uhkaa kiihtyä, sillä valtion hallinto suunnittelee pääosin luopuvansa paperipostin lähettämisestä.

Volyymin laskusta arvioidaan koituvan Postille seuraavan kolmen vuoden aikana noin 150-200 miljoonan euron tulon menetykset.

Myös useiden pienten ja keskisuurten lehtitalojen taloudellinen asema on hyvin vaikea.

Ilman uusia toimia kirjevolyymien kova lasku uhkaa nostaa myös lehtien jakelun yksikkökustannukset kestämättömälle tasolle, kun jakajan reppuun jäävät sanomalehdet joutuvat kantamaan entistä suuremman osan jakeluverkon kustannuksista.

Paperilehdillä on edelleen suuri merkitys mainostajien ja kansalaisten tiedonsaannin kannalta, mutta lehtiyhtiöillä ei ole kuitenkaan varaa suuriin  hinnankorotuksiin.

Postin hallintoneuvosto onkin erittäin huolissaan siitä, miten sanomalehtien jakelu ja postin yleispalvelu voidaan ylläpitää seuraavina vuosina supistuvan jakelumäärän rapauttaessa viisipäiväisen postinjakelun rahoituspohjan.

Jakelun tukeminen parantaisi hallintoneuvoston mukaan sanomalehtien toiminnan edellytyksiä maaseudulla ja mahdollistaisi mediapalvelujen hallitun siirtymävaiheen digitaaliseen aikakauteen.

Kun postisääntelyn uudistamista jatketaan seuraavalla vaalikaudella, on tärkeää, että se tapahtuu jatkossakin kilpailuneutraalisti. Hallintoneuvosto korostaakin tiedotteessaan, että jakelutuki pitää toteuttaa julkisen kilpailutuksen kautta.