Perintö- ja lahjaveron poisto eduskunnan puitavaksi – keskustassa ei lämmetä kansalaisaloitteelle

Kansalaisaloite

Eduskunta käy torstaina lähetekeskustelun kansalaisaloitteesta, jossa esitetään perintö- ja lahjaverosta luopumista.

Kansalaisaloitteen vaatimus ei ole realismia ainakaan tällä vaalikaudella, keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen näkee.

– Perintö- ja lahjaveroa on jo kevennetty, ja lisäkevennyksiin tuskin on tällä vaalikaudella mahdollisuutta.

Kaikkonen sanoo, että lahja- ja perintöveron poistaminen kertarysäyksellä ei ainakaan ole mahdollista.

– Mutta toivottavasti sitä voidaan tulevalla vaalikaudella edelleen asteittain keventää. Vaikka se on monen mielestä viheliäinen vero, niin valtio kuitenkin tarvitsee tuloja sieltä täältä.

Perintö- ja lahjavero tuottaa valtiolle tänä vuonna arviolta 720 miljoonaa euroa, ja summa kasvanee lähivuosina väestön ikääntyessä.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtajan Esko Kivirannan (kesk.) mukaan yleinen harhakäsitys on, että valtion verotulot alenisivat samalla summalla, jos perintö- ja lahjavero poistettaisiin.

– Perintö- ja lahjaveron poisto on monipiippuinen asia, johon ei voi ottaa suoraviivaista kantaa. Pitää pohtia laajasti kokonaisuutta, sillä perintö- ja lahjavero kytkeytyy kiinteästi muuhun verotukseen ja nimenomaan myyntivoittoveroon, Kiviranta sanoo.

Perintö- ja lahjaveron poisto merkitsisi myyntivoittoveron tuoton merkittävää kasvua, ellei siihen puututtaisi samalla.

Esimerkiksi perinnöksi saadusta asunnosta pitäisi myyntitilanteessa maksaa kaksin-kolminkertainen määrä myyntivoittoveroa perintöveroon verrattuna.

– Hallitusohjelmaan ei ole kirjattu, että perintö- ja lahjaveroon tehtäisiin suuria periaatteellisia kannanottoja, Kiviranta toteaa.

Hän sanoo, että asia käsitellään kuitenkin asianmukaisesti valtiovarainvaliokunnan verojaostossa, ja keskustelu on hyvää pohjatyötä seuraavan hallituksen linjauksia ajatellen.

Keskustassa ei ole vielä tehty lopullisia verolinjauksia ensi vaalikaudelle, mutta lähtökohtaisesti perintö- ja lahjaveroa ei voi poistaa, keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä linjaa.

– Veropolittisesti sitä voidaan perustella sillä, että tärkein tavoite on työn verotuksen keventäminen, jotta työllisyysastetta voidaan nostaa. Jos muita veroja kevennetään paljon, tavoite vaarantuu, kansanedustaja sanoo.

Kansalaisaloitteen lahja- ja perintöveron poistamisesta laittoi vireille opiskelija Christian Pundars Vaasasta, joka vaikuttaa paikallispolitiikassa RKP:n riveissä. Kansalaisaloite sai 57 489 kannattajaa.

Perintö- ja lahjaveroa kevennettiin (Verohallinto) vuoden 2017 alusta lähtien kaikissa veroasteikkojen portaissa.