Pääkaupunkiseudun kunnat, matkailutoimijat ja Hus: Rajojen terveystarkastuksiin ja riskimaaluokitukseen kaivataan kevennystä

Matkustajamäärien kasvaessa kattava tarkastustoiminta rajoilla ei ole mahdollista, seitsemän tahon yhteistiedotteessa kerrotaan.
Koronarajoitukset

Rajojen terveystarkastustoimintaan kaivataan muutosta, jota hallituksen esitys ei tuo, kertovat Helsinki, Vantaa, Espoo, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Finavia, Finnair ja Helsingin Satama yhteisessä tiedotteessaan.

Niiden mukaan terveystarkastustoimet rajoilla vievät kohtuuttomasti henkilöstöresursseja ja nykyisen riskimaaluokituksen ilmaantuvuuslukujen rajat ovat liian matalia.

Suomen hallitus esitti eilen, että voimassa olevia maahantulosäännöksiä jatketaan joulukuun loppuun asti. Rajoitukset ovat herättäneet vastustusta etenkin matkailualalla.

Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin satamien matkustajamäärien kasvaessa kattava tarkastustoiminta ei ole mahdollista, tiedotteessa arvioidaan. Tarkastukset eivät ole myöskään tiedotteen mukaan perusteltuja epidemian hallinnan näkökulmasta Suomen ja ulkomailta tulevien matkustajien hyvän rokotuskattavuuden vuoksi.

Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat kehittämässä yhteistä mallia matkustajien pistokoemaisiin tarkastuksiin nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Riskimaaluokituksen ilmaantuvuusluku tulisi tiedotteen mukaan muuttaa ripeästi, ja todistusten tarkastusta pitäisi suorittaa vain korkean riskin maista saapuville matkustajille.

Nykyisessä asetuksessa matalan riskin maan koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on oltava alle 10. Ilmaantuvuuslukua koskevan rajan tulisi tiedotteen mukaan noudattaa EU:n neuvoston nykyistä suositusta.

EU:n liikennevalojärjestelmässä maa on matalimmalla eli vihreällä riskitasolla, jos ilmaantuvuusluku on alle 25.