Opetushallitus: Enintään joka kymmenes pikkukoululainen käy vielä koulussa – 1.-3. luokan oppilaiden määrä lähiopetuksessa kasvoi maanantaina vain hieman

Koronavirus

Pikkukoululaisia oli maanantaina koulussa vain hieman enemmän verrattuna viime viikon loppuun, arvioi Opetushallitus.

Hallituksen perjantaina antaman linjauksen mukaan kaikki peruskoulun 1.–3. luokan oppilaat voivat osallistua lähiopetukseen koulussa maanantaista lähtien.

Opetushallituksen otannan mukaan enintään kymmenesosa 1.–3.-luokkalaisista osallistui maanantaina lähiopetukseen.

Muutos viime viikon loppuun ei ole merkittävä, vaikka oppilaiden määrä kasvoi hieman.

Opetushallituksen johtaja Anni Miettunen kertoo, että otannassa saatiin tietoja kouluista esimerkiksi Helsingistä, Tampereelta, Jyväskylästä, Oulusta, Raisiosta, Salosta, Lappeenrannasta sekä Tuusulasta.

– Mukaan otettiin erilaisia kouluja ja paikkakuntia, jotta tilanteesta saatiin yleistuntuma, Miettunen kertoo.

Tampereen, Jyväskylän ja Lappeenrannan 1.–3. luokkien oppilasmääristä saatiin tarkemmat luvut maanantailta sekä viime viikolta.

Määrät kasvoivat jonkin verran jokaisessa kaupungissa, mutta Miettusen mukaan muutos ei ole merkittävä.

Suurin muutos oli Tampereella, jossa viime viikolla pikkukoululaisia oli lähiopetuksessa noin 450 ja maanantaina noin 800.

Jyväskylässä 1.–3. luokan oppilaita oli koulussa viime viikolla 175 ja maanantaina 285.

Vastaavasti Lappeenrannassa koulussa oli viime viikolla 196 pikkukoululaista, ja maanantaina heitä oli 263.

Kaikkiaan peruskoululaisista viisi prosenttia on lähiopetuksessa, Opetushallitus arvioi.

Mukaan on laskettu muun muassa erityisopetuksessa olevat oppilaat.

Myös Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n arvion mukaan kouluissa ei ole kovin suurta määrää 1.–3. luokan oppilaita lähiopetuksessa.

– Uuden kouluviikon kynnyksellä oli kuitenkin vielä paljon epävarmuutta siitä, miten paljon pikkukoululaisia tulee takaisin kouluun, kertoo OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo.

– Opetuksen järjestäjät pyrkivät perjantaina välittömästi laittamaan erilaisia kyselyitä sekä lähettämään ohjeita (koteihin). Kouluissa varauduttiin ottamaan oppilaita vastaan, Salo kertoo.

Salon mukaan hallituksen linjausten muuttuminen on herättänyt opettajien keskuudessa närää.

Opettajat ovat olleet tyytymättömiä siihen, että uuteen tilanteeseen ehdittiin jo sopeutua, minkä jälkeen ohjeistus muuttui taas.

– Nyt olisi tärkeää, ettei olisi tällaista poukkoilua näissä ohjeissa, Salo sanoo.

Lähiopetus rajattiin alun perin koronavirustilanteen vuoksi vain niille oppilaille, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla.

Aiempaa asetusta päädyttiin tarkentamaan perjantaina, koska kriittisten alojen määritelmä herätti hämmennystä.

Muutoksen tarkoituksena on myös lisätä oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada perusopetuslain mukaista lähiopetusta.