Olli Rehn kannattaa Raide-Jokeria

Joukkoliikenne

Ministeri Olli Rehn, Helsingin ainoa keskustalainen kansanedustaja, ottaa myönteisen kannan Raide-Jokeri-raidehankkeeseen.

– Raide-Jokeri on järkevä elvytysinvestointi ja vauhdittaa asuntotuotantoa, Rehn tviittasi perjantaina.

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunnitellun Raide-Jokeri-pikaraitiotien hankesuunnitelma on valmistunut.

Hankesuunnitelmassa määritellään raitiotien ja pysäkkien sijainti sekä tarvittavat muutokset katuihin. Siinä on myös selvitetty hankkeen kustannukset ja vaikutukset.

Helsinki ja Espoo päättävät hankkeen etenemisestä tänä keväänä.

Jos molemmat kaupungin päättävät jatkaa hankkeen valmistelua, aloitetaan yksityiskohtaisempien toteutussuunnitelmien laadinta.

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa HLJ 2015:ssä Raide-Jokerin rakentaminen on esitetty aloitettavaksi ennen vuotta 2025.

– Raide-Jokeri tuo uuden raideyhteyden Espooseen ja kytkee toisiinsa Länsimetron sekä ranta- ja kehäradat mahdollistaen sujuvan raideyhteyden muun muassa lentoasemalle, sanoo Espoon liikennesuunnittelupäällikkö Markku Antinoja.

Raide-Jokeri on toteutuessaan Helsingin seudun ensimmäinen pikaraitiotie.

Se on suunniteltu kulkevaksi pääosin omalla väylällään erillään muusta liikenteestä, millä varmistetaan raitiovaunujen nopea ja häiriötön kulku.

Nopeaa kulkua edistettäisiin myös liikennevaloetuisuuksilla sekä muita raitiolinjoja pitemmillä pysäkkiväleillä.

Raide-Jokerin keskimääräinen pysäkkiväli olisi noin 800 metriä. Rataa liikennöitäisiin uusilla, korkealuokkaisilla raitiovaunuilla.

Raide-Jokeri korvaisi nykyisen runkobussilinjan 550, joka on jo nyt Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja.

Linjalla on päivittäin noin 40 000 matkustajaa, ja linjan bussit jonoutuvat ruuhka-aikoina.

Raide-Jokerin linjan varteen suunnitellaan uutta asunto- ja työpaikkarakentamista muun muassa Myllypuroon, Roihupeltoon, Viikkiin, Oulunkylään, Maunulaan, Haagaan, Pitäjänmäkeen, Perkkaalle, Otaniemeen ja Keilaniemeen.

Suunnitteilla olevat asemakaavat ovat tuomassa Raide-Jokerin varrelle jo lähivuosina asuntoja yli 6 000 uudelle asukkaalle Helsingissä ja yli 4 000:lle Espoossa.

Hankesuunnitelmassa Raide-Jokerin rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 275 miljoonaa euroa.