Naisten armeijakokemuksista kirjan kirjoittanut Kaisa-Maria Tölli: "Eriarvoisuutta lisäävistä rakenteista on luovuttava"

Armeija

Häiriö! Nainen intissä -kirjan kirjoittaja Kaisa-Maria Tölli suoritti vapaaehtoisen varusmiespalveluksen Porin prikaatin kansainvälisissä valmiusjoukoissa. Hän kotiutui palveluksesta vänrikkinä.

Tölli on väitellyt tohtoriksi lottien selviytymisestä sodassa, työskennellyt tutkijana Puolustusvoimissa ja vapaaehtoisissa maanpuolustusjärjestöissä sekä toiminut rauhanturvaajana Kosovossa.

Hän on myös ollut perustamassa ministeri Elisabeth Rehnin elämäntyötä jatkavaa turvallisuuspoliittista ajatushautomoa ja toimii nykyisin sen puheenjohtajana.

Töllin mukaan perimmäinen syy naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ongelmiin ei ole Puolustusvoimissa tai varusmiesten asenteissa, vaan nykyisessä lainsäädännössä. Hän esittää kirjassaan useita muutoksia tilanteen parantamiseksi.

Keskeistä on Töllin mukaan eriarvoisuutta lisäävistä rakenteista luopuminen. Esimerkiksi naisten 45 päivän koeaika, korotettu päiväraha ja erilliset, paremmin varustellut tuvat nähdään miespuolisten varusmiesten taholta helposti kateutta herättävinä etuoikeuksina.

Tölli olisi valmis kokeilemaan yhteistupia, joista on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Norjassa. Hän kehittäisi myös kutsuntoja niin, että miesten lisäksi niihin osallistuisivat myös vapaaehtoiset naiset. Kutsuntojen ohjelmaan otettaisiin kunto- ja psykologiset testit.

Tietoa naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta tulisi Töllin mukaan jakaa enemmän. Varsinkin eri aselajien fyysisestä kuormittavuudesta tulisi tiedottaa hakijoita etukäteen.

Naisia tulisi myös kokeiluluontoisesti sijoittaa enemmän tiettyihin varuskuntiin ja yksiköihin, koska ryhmänsä ainoat naiset kokevat helposti syrjintää ja yksinäisyyttä palveluksessa.

Pitkän aikavälin tavoitteena tulisi Töllin mukaan olla nykyisen asevelvollisuuden korvaaminen myös naisia koskevalla kansalaispalvelulla. Asepalveluksen lisäksi se käsittäisi nykyisen siviilipalveluksen korvaavan varautumispalveluksen.