MTK budjettiriihestä: “Hallitus ei ota riittävästi huomioon biotalouden potentiaalia“

Budjettiriihi

Hallituksen linja biotalouden kehittämiseen on haparoiva. Alan investoinnit ja työpaikat varmistava poliittinen linja jää vakan alle, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK harmittelee.

Se arvioi tiedotteessaan, että hallituksen budjettiriihessä sopimien työllisyyskeinojen valikoima jää vajaaksi.

– Tärkeimpiä työllistämiskeinoja olisivat yrittäjyyden ja investointien edistäminen. MTK olisi toivonut hallitukselta lisää kunnianhimoa biotalouteen erityisesti hajautetun biokaasuntuotannon sekä metsätalouden vauhdittamisessa.

– Hallitus ei ota riittävästi huomioon biotalouden koko potentiaalia talouden elpymisessä ja ilmastonmuutoksen ratkaisijana.

MTK vaatii, että kansallinen elpymissuunnitelma on laadittava alueiden tarpeiden ehdoilla.

– Hallituksen kesäkuussa lupaama teemakokonaisuus, jolla edistetään digitaalisuutta, etätyötä ja monipaikkaisuutta jää hämärän peittoon.

MTK on tyytyväinen siihen, että hallitus turvaa maataloustukien ja maaseudun kehittämisohjelman rahoituksen vähintään nykytasolle.

Se kuitenkin toteaa, että suomalaisen ruoantuotannon kilpailukyvystä ja kannattavuudesta on pidettävä huolta.

– Suomen maatalous ei kestä lisävelvoitteita suhteessa kilpailijamaihin.

Keskusliitto on pettynyt, että metsävähennystä ei päätetty korottaa.

– Metsien omistuksen siirtyminen ulkomaille on kiihtynyt, joten nyt tarvitaan kotimaista omistajuutta tukevia toimia. Myös puurakentamisen edistämiseen olisi tarvittu selkeämmin taloudellista panostusta ja sitoutumista, tutkimus ja viestintä eivät riitä.