MT: Lähes miljoona suomalaista suunnittelee muuttoa maaseudulle

Muuttoliike

Lähes miljoona suomalaista suunnittelee vakavasti maallemuuttoa.

Tämä käy ilmi Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä.

Maalle muuttamista suunnittelee kyselyn mukaan vakavasti noin 844 000 ihmistä.

Yrittäjistä lähes kolmasosa sekä 45–64-vuotiaista viidesosa ja kaikista suomalaisista lähes kuudesosa suunnittelee vakavasti maalle muuttoa.

Maallemuutosta haaveilevia, mutta sitä tämän hetkisessä elämäntilanteessa epärealistisena pitäviä on 26 prosenttia. 44 prosenttia puolestaan ei halua muuttaa maalle.

Maallemuutosta haaveilevia on selvästi enemmän työikäisissä kuin eläkeikäisissä.

Eri alueista eniten vakavia ajatuksia maallemuutosta on maaseutumaisissa kunnissa asuvilla.

Pohjois- ja Itä-Suomessa ajatus maalle muutosta on suositumpi kuin Etelä-Suomessa.

Pääkaupunkiseudulla asuvat on suurin ryhmä, josta ei haluta muuttaa maalle.

Tuloluokittain erot eivät ole suuria.

Keskustaa ja perussuomalaisia äänestävien joukossa maallemuuttohaaveet ovat suurimmat ja RKP:tä äänestäneissä pienimmät.