MT-gallup: Alle puolet suomalaisista pelkää Venäjän vastatoimia – miesten ja naisten suhtautuminen poikkeaa suuresti

Nato-jäsenyys

Alle puolet suomalaisista ilmoitti pelkäävänsä Venäjän uhkaamia vastatoimia, jos Suomi hakee Naton jäsenyyttä, ilmenee huhti-toukokuun vaihteessa toteutetusta MT-gallupista.

46 prosenttia vastaajista ilmoitti, että ei ylipäätään pelkää Venäjän Suomeen mahdollisesti kohdistamia vastatoimia. 44 prosenttia puolestaan kertoi tuntevansa pelkoa ja noin yhdeksän prosenttia ei osannut tai halunnut vastata.

Sukupuoli muodosti kyselyssä selvimmän jakolinjan suhtautumisessä vastatoimiin. Naisista enemmistö eli 60 prosenttia ilmoitti pelkäävänsä Venäjän reaktioita Suomen Nato-jäsenyyteen.

Miesten keskuudessa vain joka kolmas vastaaja ilmaisi tuntevansa pelkoa Suomeen kohdistuvista vastatoimista.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna vähiten uhkaa koettiin alle 30-vuotiaiden parissa, kun taas 50–64-vuotiaiden keskuudessa huoli oli suurin.

Mitä koulutetumpi vastaaja oli, sitä vähäisemmiksi arvioitiin Venäjän Suomea kohtaan osoittama uhka.

Puoluekannatuksen mukaan arvioituna vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa vastatoimia kohtaan tunnettiin eniten huolta, vähiten puolestaan olivat huolissaan kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan sekä vihreiden äänestäjät.

Pääkaupunkiseudulla Nato-jäsenyyden seurauksia kohtaan tunnetaan suurempaa pelkoa kuin muualla Suomessa. Ammattiryhmien sisällä johtavassa asemassa olevat sekä yrittäjät ja maanviljelijät kokevat uhkan pienimmäksi

MT:n gallupin kyselyyn vastasi reilu tuhat 18–79-vuotiasta suomalaista.