MMM ja Metsähallitus: Kansalaisaloite valtion metsien avohakkuista on edistänyt keskustelua metsienkäsittelymenetelmistä

Kansalaisaloitteet

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja Metsähallitus pitävät kansalaisaloitteen myötä virinnyttä keskustelua metsienkäsittelymenetelmistä ja niiden vaikutuksista erittäin tärkeänä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan on erinomaista, että parhaat asiantuntijat ovat nyt arvioineet erilaisten hakkuutapojen hyviä ja huonoja puolia sekä niihin liittyviä riskejä.

– Keskustelun myötä on havahduttu myös nykytietämyksessä oleviin puutteisiin, jotka liittyvät muun muassa eri puulajien luontaiseen uudistumiseen jatkuvapeitteisessä metsänkasvatuksessa eri kasvupaikoilla. Tutkimusrahoitusta osataan nyt osoittaa paremmin lisäselvitystä vaativiin kohteisiin, sanoo maa- ja metsätalousministeri Leppä tiedotteessa.

Metsähallituksen mukaan eri asiantuntijoiden kansalaisaloitteesta antamat – osittain myös toisistaan poikkeavat – lausunnot osoittavat, että jatkuvasta kasvatuksesta tarvitaan lisää kokeellista kenttätutkimusta, pelkkä mallinnus ei riitä.

– Tarvitsemme lisää tietoa muun muassa taloudelliseen kannattavuuteen, hiilensidontaan sekä uhanalaisten lajien säilymiseen liittyen, sanoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula.

Tätä varten Metsähallitus perusti kaksi vuotta sitten kolme 5 000 hehtaarin suuruista jatkuvan kasvatuksen havaintoaluetta, joissa muun muassa kyseisiä asioita tutkitaan.

Maa- ja metsätalousministeriö toimittaa valiokunnan lausumissaan edellyttämät selvitykset asetettujen aikataulujen mukaisesti.