Miten vähentää saimaannorppien verkkokuolemia? – Kansalaisaloitteen jyrkkä vaatimus olisi kova pala kalastajille

Saimaa

Verkkokalastuksen kieltäminen saimaannorpan levinneisyysalueella olisi hankalaa sovittaa yhteen paikallisten elinkeinojen kanssa.

Tämä kävi ilmi, kun maa- ja metsätalousvaliokunnan julkisessa kuulemisessa perattiin kansalaisaloitetta verkkokalastuksen kieltämisestä.

Jopa 76 200 allekirjoitusta keränneen aloitteen tavoitteena on kieltää verkkokalastus Saimaalla ympärivuotisesti norppien kalapyydyskuolleisuuden vähentämiseksi.

Aloitteen vastuuhenkilö Iina Palonen korosti kuulemisessa, että verkoille on olemassa norppaturvallisempia vaihtoehtoja, joten kielto ei lakkauttaisi ammatti- ja harrastuskalastusta Saimaan vesillä.

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä huomautti, että kalastusta rajoitetaan jo nykyisin.

Esimerkiksi norpille vaaralliset vahvalankaiset ja monikuituiset verkot, riimuverkot ja päältä suljetut rysät on kielletty ympärivuotisesti.

Kirjavaisen mukaan pyydyksiin kuolleita norppia ilmoitetaan joka vuosi noin viisi kuusi.

Nykyisten kalastusrajoitusten myötä saimaannorppakanta onkin kasvanut jopa tavoitteita nopeammin.

Maa- ja metsätalousministeriö painottaa, että verkkokiellolla olisi merkittävät kielteiset vaikutukset sekä kaupalliseen että vapaa-ajan kalastukseen. Myös matkailu kärsisi.

Lisäksi kansalaisaloitteessa perättyjen uusien kalastuskeinojen ottaminen käyttöön olisi hankalaa ja erittäin kallista.

Kalaneuvos Kirjavaisen mukaan se todennäköisesti lisäisi tuontikalan kulutusta Suomessa.

– Kotimaisen kuhan ja muiden suomukalojen saatavuus romahtaisi verkkokalastuskiellon vuoksi. Myös siian, ahvenen, muikun, mateen ja lahnan pyynti vaikeutuisi.

Valiokunnan jäsenet pitivät kalastuksen ja norppien suojelemisen välisen tasapainon löytämistä vaikeana.

Vihreiden Jenni Pitko kysyi, voisiko valtiovalta tukea esimerkiksi rahallisesti siirtymistä norppaystävällisempiin kalastusmenetelmiin.

Kalaneuvos Kirjavaisen mukaan kaupallisille toimijoille on jo aikaisemmin maksettu korvauksia, mutta ongelmaa tuskin saadaan ratkaistua investoinneilla.

Vasemmistoliiton Jari Myllykoski puolestaan tiedusteli, voisiko norppia siirtää pohjoisemmille järville, joissa kalastus ei ole yhtä tärkeä elinkeino.

Ympäristöneuvos Esko Hyvärisen arvioi, että norppien siirtely olisi äärimmäinen toimi.

Ympäristöministeriön asiantuntijan mukaan varteenotettavampi vaihtoehto voisi olla norppakannan levittäminen Saimaan pohjoisempiin osiin.

Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut työryhmän arvioimaan saimaannorpan suojelemiseksi asetettujen kalastusrajoitusten riittävyyttä. Lisäksi se laatii ehdotuksen rajoitusten kehittämiseksi.

Ministeriö on myös järjestänyt maakuntaliittojen kanssa alueellisia keskustelutilaisuuksia saimaannorpan esiintymisalueilla.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmarin (kesk.) mukaan valiokunta jatkaa asiantuntijoiden kuulemisia ja odottaa työryhmän raportin valmistumista.