Ministeriöltä lupa kahdeksan ahman kaatamiseen – keskustan Maijala luonnehtii päätöstä poromiesten työvoitoksi

Petopolitiikka

Maa- ja metsätalousministeriö sallii kahdeksan ahman kaatamisen Pohjoisen ja Itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella. Vahinkoperusteiset poikkeusluvat myöntää Suomen riistakeskus.

Jokaista lupaa harkitaan tapauskohtaisesti ja ne kohdistetaan paljon vahinkoa aiheuttaneisiin ahmoihin.

Metsästystä valvotaan tarkasti. Kaadetut ahmat ilmoitetaan Riistakeskuksen ja poliisin lisäksi Metsähallituksen erätarkastajalle ja tämän talven erävalvontaa tehostetaan.

Metsästyksessä pyritään varmistamaan, että saaliiksi ei päädy naaras, jolla on pentuja pesässä, tai jota alle vuoden ikäinen pentu seuraa. Tieto saaliiksi päätyneistä ahmoista dokumentoidaan tarkasti, ja kerätty tieto vaikuttaa seuraavien lupien myöntämiseen.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa oli vuonna 2016 noin 220–250 ahmaa, joista arviolta sata liikkuu poronhoitoalueella.

Kaatokiintiön enimmäismäärä, kahdeksan ahmaa, on 3,2–3,6 prosenttia koko Suomen ahmakannasta, ja noin kahdeksan prosenttia poronhoitoalueen ahmoista. Kaatokiintiö ei siis toteutuessaan heikennä ahman suojelutasoa, vaikka ahma onkin hidas lisääntymään.

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijalan (kesk.) mukaan ahmapäätös on merkki siitä, että porotalouden ahdinko aletaan vähitellen ymmärtää.

– Asialla on todella kiire, sillä esimerkiksi Pohjois-Sallan paliskunnassa on viime päivinä löytynyt runsaasti ahman tappamia poronraatoja. Kahdeksan ahman kiintiö tuskin on riittävä, mutta se on kuitenkin hyvä alku, Maijala toteaa.