Markkinaoikeus: Hus teetti dna-analyysejä miljoonilla, laiminlöi kilpailutuksen

Markkinaoikeus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus on laiminlyönyt kilpailutusta ja rikkonut hankintalakia, toteaa markkinaoikeus ratkaisussaan. Markkinaoikeus langetti Husille 70  000 euron seuraamusmaksun.

Laiminlyönnit liittyvät dna-analyysipalveluihin, joita Hus on tilannut vuosien mittaan useiden miljoonien eurojen arvosta useilta alan yrityksiltä. Tilauksista ei kuitenkaan tehty hankintapäätöksiä eikä kirjallisia hankintasopimuksia, ennen kuin Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV aloitti selvityksen. KKV myös vei asian markkinaoikeuteen.

Husin hankintayksikkö kertoi selvityksessään, että dna-analyysejä tilattiin vuosina 2017–2019 yhteensä 121 palveluntuottajalta. Hankintayksikkö kertoi vastauksessaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, että lääkäri valitsee tutkimuksen ja palveluntuottajan tapauskohtaisesti.

Muutamilta eniten dna-analyysejä tehneiltä palveluntuottajilta pyydettiin hintatarjous sähköpostitse. Niidenkään kanssa Hus ei tehnyt hankintalain mukaista kirjallista hankintasopimusta.

Husin hankintayksikön laskutustietojen perusteella geenitutkimuksia hankittiin marraskuun 2018 ja syyskuun lopun 2019 välillä yli kahden miljoonan euron arvosta. Ne ovat olleet osa Husin tilaamia laboratoriopalveluita, joiden tarve on hankintayksikön mukaan kasvanut huomattavasti.

Markkinaoikeus toteaa, että dna-analyysipalvelut ovat sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka tulee kilpailuttaa 400  000 euron suuruisesta hankinnasta lähtien.