Maaseutuvirasto lupaa puuttuvat tuet kesäkuussa

Maatilatuet

Maaseutuvirasto ilmoittaa saavansa viime vuoden tuet maksettua maatiloille kesäkuun aikana.

Viime vuoden viljelijätukia on maksamatta vielä 280 miljoonaa euroa koko 1,7 miljardin euron tukisummasta.

Eläinten hyvinvointikorvaus maksetaan kahdessa erässä niin, että ensimmäinen 85 prosentin erä maksetaan kesäkuun loppupuolella.

Loput on määrä maksaa tarkastusten jälkeen viimeistään syyskuussa.

Kesäkuussa maksuun tulevat lisäksi toiset erät EU:n eläinpalkkioista, perustuesta, viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta, peltokasvipalkkiosta, ympäristökorvauksesta, luomutuotantokorvauksesta sekä ympäristösopimuksista tulevia tukia.

Lisäksi luvassa on luonnonhaittakorvauksia, luomutuotannon kotieläintuet, sikatalouden ja maidontuotannon EU-kriisituet sekä lammas- ja vuohipalkkiot.

Tukimaksatusten hitaus oli yksi syy viljelijöiden suurmielenosoitukseen maaliskuussa.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) ilmoitti maaliskuussa, että ministeriö ottaa viraston vahvemmin ohjaukseensa, jotta tukijärjestelmä saataisiin toimimaan.