Luonto-Liitto vaatii sudentappolupien peruuttamista – "On käsittämätöntä, että Suomessa suden ei anneta elää edes erämaa-alueilla"

Sudet

Luonto-Liitto vetoaa Suomen poliisiin, rajavartiostoon ja sisäministeriöön sudentappolupien peruuttamiseksi.

– On käsittämätöntä, että Suomessa suden ei anneta elää edes erämaa-alueilla. Suomen valitsemaa susivihamielistä ja luontoarvoja runnovaa toimintatapaa ei pidä hyväksyä, sanoo Luonto-Liiton järjestöpäällikkö Sami Säynevirta tiedotteessa.

Liitto muistuttaa, että riistahallintolain perusteella Suomen riistakeskus voi poliisin tai rajavartiolaitoksen esityksestä peruuttaa pyyntiluvan.

– Suomen harjoittama susipolitiikka on vihamielistä luonnonvaraisia villieläimiä kohtaan. Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Suomen riistakeskus on myöntänyt sudentappolupia, joista osa on tarkoitus kohdistaa kokonaisten susilaumojen hävittämiseen, liitto paheksuu.

Yksi hävitettävistä susilaumoista on Kainuun erämaassa elävä Saunajärven kahdeksan suden lauma. Luonto-Liiton mukaan lauman reviiri sijaitsee syrjäseudulla Venäjän rajan tuntumassa, eivätkä sudet ole aiheuttaneet harmia.

Luonto-Liiton mukaan Suomen susipolitiikka rikkoo räikeällä tavalla EU-lainsäädäntöä, jota Suomen on velvollisuus noudattaa.

– Susi on Suomessa EU-lainsäädännöllä tiukasti suojeltu laji ja Luontodirektiivin artiklan 12 mukaisesti tahallinen tappaminen on kiellettyä. Tappamisen pitää olla aina viimeinen vaihtoehto. Susi on Suomessa erittäin uhanlainen ja rauhoitettu laji.

Luonto-Liitto teki susiaiheisen kantelun EU:n komissiolle joulukuussa 2021 yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen kanssa.