Lohi: Ympäristöjärjestöjen huoli lupa-asioista on turha – Olisi hullunkurista, että viranomainen valittaisi omista päätöksistään

Politiikka

Maakuntauudistuksen yhteydessä ollaan perustamassa uutta lupa- ja valvontaviranomaista LUOVAA.

Siihen kootaan valtion lupa- ohjaus- ja valvontatehtäviä esimerkiksi nykyisiltä aluehallintovirastoilta, ELY-keskuksilta ja Valviralta. 

Nykyisessä järjestelmässä Ely-keskuksilla on oikeus valittaa aluehallintovirastojen lupapäätöksistä. Tällainen viranomaisen valitusoikeus puuttuisi nyt esitettävästä mallista.

Uuden viraston tehtävänä on varmistaa prosesseissaan ja sisäisissä toimintatavoissaan perusoikeuksien, oikeusturvan sekä yleisen edun toteutuminen.

Erityisesti ympäristöjärjestöt ja vihreät ovat nousseet tämän johdosta takajaloilleen. Kritiikissä katsotaan yleisen edun vaarantuvan ja esimerkiksi luontoarvojen varjelemisen jäävän järjestöjen harteille.

Keskustan lakimieskansanedustajan Markus Lohen mielestä tällainen huoli on turha. Hänen mukaansa LUOVAn perustaminen tarkoittaa lähinnä sitä, ettei viranomainen enää voi valittaa omista päätöksistään.

– Minusta se on järkevä lähtökohta. Lupa- valvontaprosessit pitää järjestää viranomaisen sisällä niin, että tieto kulkee jo etukäteen. Eikä niin, että viranomainen ensin tekee päätöksen ja sama viranomainen valittaa sitten itse siitä. Ei se tarkoita, että yleisen edun valvonta siirtyy järjestöille tai muille tahoille.

Tällä Lohi viitaa aiemmin esillä olleeseen vaihtoehtoon, että olisi perustettu erikseen valvontayksikkö tai asiamies, jolla olisi muutoksenhakuoikeus saman viraston viranomaispäätöksiin.

– Se olisi hullunkurinen tilanne. Lähtökohtana pitää olla se, että viranomaiset noudattavat lakia.

Kansanedustaja muistuttaa, että Suomessa on erikseen oikeusasiamies ja oikeuskansleri, jotka valvovat viranomaistoiminnan laillisuutta. Siksi Lohen mielestä ei ole tarkoituksenmukaista viivyttää kaikkia lupaprosesseja valituskierroksilla.

– Lähtökohta on, että kaikessa viranomaistoiminnassa noudatetaan tarkoin lakia. Yleisen edun pitäisi ilmetä riittävästi jo lainsäädännössä, sen sisällössä ja esitöissä. Silloin riittää, että on tiukka laillisuusvalvonta. Erillinen yleisen edun valvontayksikkö ei ole tarkoituksenmukainen.

Uudessakin mallissa järjestöillä, kunnilla, kuntalaisilla sekä muilla viranomaisilla on edelleen laajat valitusoikeudet.

Lohi muistuttaa myös, että lainsäädännössä on koko ajan menty enemmän ympäristöä huomioivampaan suuntaan.

– Siinä näkyy yhteiskunnan arvojen muutos, joka ilmenee esimerkiksi Lapin kaivoshankkeiden kohdalla. Emme me halua sellaisia kaivoksia, jotka pilaavat luonnon ja sotkevat vedet. 

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana Lohi toteaa, että ryhmä on tyytyväinen nykyiseen esitykseen.

– Olen vakuuttunut siitä, että LUOVA-lainsäädännön kanssa voidaan käytännössä toimia hyvin. Suomalainen järjestelmä on onneksi sellainen, että jos ongelmia sitten ilmenee, lakia korjataan.

Lohi on myös perustuslakivaliokunnan jäsen. Valiokunta käsittelee asiaa lähiaikoina perusoikeuksien näkökulmasta ja pohtii vaarantaako esitys kansalaisten oikeuden puhtaaseen ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen.

– Tältä kannalta en vielä halua ottaa kantaa asiaan. Perustuslakivaliokunta antaa tästä oman lausutonsa, Lohi sanoo.