Leppä muistuttaa, että turvetta tarvitaan jatkossakin: "Muutos liian nopea – hallittua siirtymää on tuettava"

Turvetuotanto

Keskustan tavoitteena on ilmastopäätösten tekeminen alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä muistuttaa.

Keskustaministeri muistuttaa Suomenmaan blogissaan tosiasioista, jotka ovat ohjanneet hallituksen turveratkaisuja. Päästöoikeuden hinnan nousu, lämmityspolttoaineiden veronkorotus sekä turpeeseen liittyvät mielikuvat ovat saaneet energiayhtiöt luopumaan energiaturpeen käytöstä suunniteltua nopeammin, Leppä kertoo.

– Turpeen energiakäyttö on vähentynyt niin, että hallitusohjelmassa linjatussa tavoitteessa 2030-luvulle oltaisiin arviolta jo ensi vuonna ja vuoteen 2025 mennessä vähennys olisi jo 70 prosenttia vuoden 2018 tasosta.

Muutos on Lepän mukaan aivan liian nopea ja aiheuttanut alalle siksi sokin. Nopeaan murrokseen on ministerin mukaan löytynyt onneksi lääkkeet puoliväliriihessä, mutta toimia tarvitaan yhä.

Leppä näkee tilanteessa yhä riskejä Suomen huoltovarmuuden kannalta, samoin kuin esimerkiksi kasvu- ja kuiviketurpeen saannin suhteen.

– Kotieläintuotannossa eläinten hyvinvoinnin keskeinen elementti on kuiviketurve. Yhtä lailla jokaisen puuntaimen tai ruukkusalaatin kasvatukseen tarvitaan kasvuturvetta. Ja samaan aikaan esimerkiksi uudet liian nopeat investoinnit lämpölaitoksilla näkyvät välittömästi suomalaisten kotien lämmityslaskussa.

Hallitus onkin puoliväliriihessä linjannut, että se tukee turpeen hallittua muutosta ja tunnistaa kasvu- ja kuiviketurpeen sekä huoltovarmuuden merkityksen ja antaa suuntaa vaihtaville yrittäjille ja työntekijöille tukea uuteen.

Lisääkin tukitoimia on valmisteilla, kuten tukipaketti tuotannosta luopuville yrittäjille.

Erityisesti Leppä haluaa katsoa tulevaisuuteen. Keskusta tavoittelee uusia lämmitysmuotoja kohti 2030-lukua mentäessä, hän muistuttaa.

– Samaan aikaan yrittäjien ahdinkoa ja hallittua siirtymää on tuettava.

Keskusta on linjannut, että turvetta tarvitaan jo mainituista syistä myös jatkossa.

– Nämä toimet eivät myöskään vaikuta muiden sektoreiden ilmastotoimien kiristyksiin, koska hallitusohjelmassa on linjattu turpeen energiakäytön puolittaminen 2030 mennessä. Todellisuudessa puolittaminen tapahtuu jo aiemmin.