Lainsäädännön arviointineuvosto kiittelee vanhuspalvelulain hoitajamitoituksen valmistelua – "Kirjoitettu erittäin ymmärrettävästi ja selkeästi"

Vanhuspalvelulaki

Vanhuspalvelulain hoitajamitoitusta koskeva uudistus on valmisteltu hyvin, katsoo lainsäädännön arviointineuvosto.

Arviointineuvoston mukaan erityisesti julkistaloudellisia vaikutuksia on arvioitu kattavasti ja monipuolisesti.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi henkilöstömitoitus iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä.

Lakiin lisätään velvoite vähintään 0,7 työntekijän mitoituksesta asiakasta kohti. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi yhtenäinen seuranta- ja arviointimittaristo iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämisessä.

– Hallituksen esitys on kirjoitettu erittäin ymmärrettävästi sekä selkeästi, ja lukijan on helppo saada kuva uudistuksesta ja sen lähtökohdista. Ehdotuksessa on kuvattu hyvin nykytila ja sen ongelmat sekä tavoitteet ja keskeiset ehdotukset. Vaikutuksia on arvioitu kattavasti ja monipuolisesti erityisesti julkistaloudellisten vaikutusten osalta, arviointineuvosto kiittelee tiedotteessaan.

Esityksessä ei ole kuitenkaan arvioitu riittävästi yritysvaikutuksia. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esityksessä pitää esittää taloudelliset vaikutukset eri kokoisille yrityksille tai ainakin vaikutusten mittaluokka.

– Viranomaisvaikutuksia on selostettu myös melko yleisellä tasolla. Niitä on syytä arvioida esitettyä seikkaperäisemmin.

Hallituksen esityksessä on arviointineuvoston mukaan selostettu vaikutuksia työllisyyteen, asiakkaisiin, omaisiin, henkilöstön työhyvinvointiin, muiden palveluiden saatavuuteen, sukupuolten tasa-arvoon ja kielellisiin oikeuksiin. Lisäksi on luotu yhteenveto riskeistä sekä työvoiman lisäyksen väylistä.

– Kokonaisuudessaan yhteiskunnalliset vaikutukset on esitetty hyvin ja monipuolisesti.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.