Lääkärijärjestöt huolissaan sote-valvonnan siirrosta

Sote

Lääkärijärjestöt vastustavat sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen ja valvonnan keskittämistä valtiovarainministeriön alaisuuteen, kertovat Suomen Lääkäriliitto ja Lääkäriseura Duodecim.

Järjestöjen mukaan ohjauksen ja valvonnan siirtäminen yleiseen keskusvirastoon saattaisi heikentää potilasturvallisuutta.

Nykyisin ohjaus ja valvonta ovat sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran alla.