Kutsuntaikäisten poikien syömishäiriöoireet luultua yleisempiä

Tutkimus: Joka neljännellä ylipainoisella tai lihavalla havaittiin syömishäiriöoireita
Kansanterveys

Suomalaistutkijat ovat havainneet syömishäiriöoireilua joka seitsemännellä kutsuntaikäisellä oululaispojalla, ilmenee Duodecim-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Tutkimuksen aineisto koostui Oulun alueella runsaalle 900 kutsunnanalaiselle pojalle tehdyistä kyselyistä ja terveystarkastuksista.

Heistä yhdelläkään ei ollut diagnosoitu varsinaista syömishäiriötä. Aineisto kerättiin syksyllä 2013.

Syömishäiriön oireilusta puhutaan, kun syömiskäyttäytymisessä tai painoon liittyvässä toiminnassa esiintyy syömishäiriöiden kaltaisia piirteitä.

Oireiluun liittyy usein psyykkisiä sairauksia, kuten masennusta.

Syömishäiriöoireita esiintyi 14 prosentilla tutkituista.

Heistä 44 prosenttia oli ylipainoisia tai lihavia. Joka neljännellä ylipainoisella tai lihavalla oli syömishäiriöoireita, joista tavallisin oli pakonomainen halu laihtua.

Aiempien suomalaisten tutkimusten mukaan syömishäiriöoireita on esiintynyt noin seitsemällä prosentilla pojista. Tutkijat arvioivat, että tulosten ero johtuu tutkimusmenetelmistä.

Syömishäiriöt ilmenevät usein eri tavoin eri sukupuolilla.

Syömishäiriöitä sairastavilla miehillä korostuu pakonomainen liikkuminen. Naisilla korostuu energiansaannin rajoittaminen, kuten oksentaminen tai tiukka syömisen rajoittaminen.

Tutkijoiden mukaan syömishäiriöiden arviointiin käytetyt kyselylomakkeet on alun perin kehitetty naisten oirekuvan pohjalta.

Syömishäiriötä sairastavat miehet saavat kyselyistä yleensä vähemmän pisteitä kuin naiset, vaikka oireet olisivat yhtä vakavia.

Tutkijoiden mukaan syömishäiriöoireilua pitäisi arvioida osana terveystarkastuksia. Erityisesti ylipainoisia hoidettaessa syömishäiriöoireilun mahdollisuus olisi hyvä muistaa.

Tutkimus on osa viime vuonna päättynyttä Mopo-hanketta, joka lisää tietoa kutsuntaikäisten elämäntyylistä ja hyvinvoinnista.

Miehet määrätään kutsuntoihin sinä vuonna, kun he täyttävät 18 vuotta.