Kulmuni: Kaikki kivet käännetään työllisyyden nostamiseksi – "Pysyvien menojen lisäys ilman pysyviä tuloja on mahdoton yhtälö"

Politiikka- ja toimintapäivät

Keskusta pitää huolen siitä, että yrittäjien ja yritysten verotus pysyy kannustavana, eikä teollisuuden toimintaedellytyksiä heikennetä, linjaa keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

– Moni epäili onnistummeko tässä. Epäilyt tuntuvat jääneen nyt yrittäjyyttä ja investointeja edistävien, ei heikentävien päätösten jälkeen, Kulmuni sanoi puheessaan keskustan politiikka- ja toimintapäivillä Helsingissä.

Keskustajohtajan mukaan keskusta ei ole tinkinyt kunnianhimon tasosta piirunkaan vertaa. Velaksi eläminen lopetetaan: julkinen talous on saatava tasapainoon vuoteen 2023 mennessä.

– Tämä edellyttää, että sovitut työllisyystoimet tehdään.

Kulmunin mukaan uuden punamullan todellinen näytönpaikka on työllisyydessä onnistuminen. Viime kädessä hallitus vastaa siitä, että elokuun budjettiriiheen mennessä tehdään päätökset 30 000 työllistä lisäävistä toimista.

– Kaikki kivet käännetään. Ja tässä kohtaa haluan vielä korostaa: Pysyvien menojen lisäys ilman pysyviä tuloja on mahdoton yhtälö.

Kulmunin mukaan talouspolitiikan arviointineuvosto ja muut ovat esittäneet aiheellistakin huolta hallituksen talouspolitiikan linjasta. Nämä arvioinnit toimivat koko hallitukselle tärkeänä kirittäjänä sovittujen talous- ja työllisyyskirjausten toimeenpanolle. Aikataulussa ei ole joustonvaraa, hän painotti.

Keskustajohtaja muistutti myös, että keskusta on valtiovarainministeripuolueen asemassa ensimmäistä kertaa yli kolmeenkymmeneen vuoteen.

– Talousajattelumme pohjaa vahvasti osuustoiminta-aatteeseen, jossa vastuullinen taloudenpito ja yhteishyvä   yhdistyvät.Tämä  toimintamalli  on   osoittautunut hyväksi strategiaksi myös kansainvälisen kilpailun aikakaudella.

Kulmuni toivoi, että tämänkaltainen yhteiseen hyvään pohjaava ajattelumalli leviää myös laajemmin suomalaiseen yrityskulttuuriin.

– Siinä on aineksia myös kansallisen talouspolitiikan ohjenuoraksi. Vahva taloudenpito, työllisyys ja yrittäjyys ovat välttämättömiä lähtökohtia, jotta voimme edistää yhteiskunnan eheyttä, turvallisuutta sekä torjua ilmastonmuutosta. keskustajohtaja painotti.

Kulmuni sanoi olevansa erittäin huolissaan lähes jäätyneestä investointien tasosta.

– Olemme tämän vuoksi tehneet merkittäviä investointeja kirittäviä toimia.

Kulmuni muistutti, että tämän vuoden alusta alkaen yritykset ovat voineet tehdä tuplapoistoja uusista kone-  ja laitehankinnoista.

– Toimi on merkittävä, sillä se helpottaa väliaikaisesti yritysten verotusta parilla sadalla miljoonalla eurolla.

Kulmunin mukaan Finnveran pienille ja keskisuurille yrityksille myöntämien lainojen valtiontakauksia on puolestaan nostettu.

– Hiljattain sainkin viestin matkailualan yrittäjältä, että hän on tekemässä tämän muutoksen myötä kymmenien miljoonien euron hotelli- ja kylpyläinvestoinnin.

Kulmuni nosti esiin myös tällä viikolla hallituksessa tehdyn päätöksen teollisuuden sähkövero alentamisesta muiden Pohjoismaiden tavoin EU:n sallimalle minimitasolle.

– Pahimmillaan ero on ollut yli kymmenkertainen. Muutos alentaa ainakin 7 000 suomalaisen teollisuustoimijan kustannuksia. Teollisuuden sähköistyminen luo tulevaisuuden näkymää lukuisille teollisuuspaikkakunnille ja vähentää samalla päästöjä merkittävällä tavalla.

Kulmun muistutti, että yritysten menestyminen on vielä tätä laajempi kysymys. Toimeentulon lisäksi työ luo merkitystä elämään. Moni on kertonut, miten työ on vahvistanut itsetuntoa ja tuonut positiivista virettä.

Talouspolitiikan lisäksi keskustajohtaja nosti pitkässä puheessaan esiin myös perhepolitiikan. Hän muistutti keskustan tavoitelleen hallituksessa perhevapaauudistusta, joka on perheille parannus.

– Tulos tuli ulos tällä viikolla. Tästä onnistumisesta voimme olla todella ylpeitä, keskustalainen jälki on vahva.

Uudistuksen keskeinen kulmakivi on Kulmunin mukaan perheiden valinnanvapauden vahvistaminen. Tasa-arvoa lisätään isien perhevapaita pidentämällä. Isien rooli kasvaa.

– Äidit voivat pitää yhtä paljon perhevapaita kuin tälläkin hetkellä, jos perhe niin haluaa.

Uudistuksessa ei ole myöskään pakkokiintiöintejä tai leikkauksia.

– Kotihoidontuki säilyy nykymallisena. Uskomme, että perheet tietävät itse parhaiten. Vanhaa vaalimainosta mukaillen: ”Valtioko isännäksi koteihimme? Ei – se on keskustan kanta!” – Tällä linjalla seisomme edelleen, Kulmuni hehkutti.