Koulujen tilaisuuksia voidaan jatkossakin järjestää kirkoissa, linjaa perustuslakivaliokunta – Keskustan kansanedustaja: Arkijärjen mukainen päätös

Politiikka

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk.) on tyytyväinen eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjaukseen, että koulujen tilaisuuksia voidaan jatkossakin järjestää kirkoissa.

Aittakumpu kirjoittaa asiasta Twitterissä.

Asiasta nousi vuonna 2019 paljon julkista keskustelua, kun apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen katsoi kouvolalaisen koulun toimineen lainvastaisesti järjestämällä koulun joulujuhlan kirkossa.

Pölösen mukaan koulun lukukauden päättäjäisjuhlan järjestäminen kirkossa on oppilaiden yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden näkökulmasta lähtökohtaisesti ongelmallista, koska kirkko on tarkoitettu jumalanpalvelusten toimittamiseen ja kirkkorakennukseen liittyy uskonnollisia merkityksiä.

Aittakummun mukaan perustuslakivaliokunnan mietintö antaa asiaan vihdoin selvyyden. Mietintö ratkaisee asian Aittakummun mielestä ”arkijärjen” mukaisesti.

– Kirkko ei tilana tee tilaisuudesta uskonnon harjoittamista. Jos tilaisuus on sisällöltään uskonnollinen, sen tulee olla vapaaehtoinen

Aiheesta tviittasi myös keskustan kansanedustaja Mikko Kinnunen.

Perustuslakivaliokunta toteaa tiedotteessaan, että kirkkotiloja käytetään tavanomaisesti erilaisiin ei-uskonnollisiin tilaisuuksiin kuten konsertteihin ja muihin esityksiin. Juhlan järjestäminen kirkossa ei siten sellaisenaan tee tilaisuudesta uskonnollista eikä sen sisällöstä uskonnon harjoittamista.

– Valiokunnan mielestä kirkkotilan tai muun uskonnollisen tilan käyttöä juhlaa järjestettäessä ei voida pitää lähtökohtaisesti perustuslainvastaisena. Julkisen vallan neutraalisuuden kannalta ei valiokunnan mielestä voida tässä suhteessa pitää merkityksettömänä sitä, minkälaisia vaihtoehtoja kouluilla juhlien pitopaikkaa harkittaessa on tosiasiallisesti käytössään. 

Valiokunta kuitenkin korostaa, että kirkkotilan tai minkä tahansa selvästi uskonnollisen tilan käyttöön juhlan pitopaikkana liittyy uskonnonvapauden, yhdenvertaisuuden ja julkisen vallan neutraalisuuden kannalta jännitteitä, jotka vaikuttavat myös esimerkiksi siihen, minkälaista sisältöä voidaan pitää hyväksyttävänä järjestettäessä opetukseen kuuluvia juhlia.

– Käytettäessä kirkkotilaa tai muuta uskonnollista tilaa koulun juhlien järjestämiseen on kokonaisuutena varmistuttava siitä, että oppilaiden uskonnon ja omantunnon vapaus tulee yhdenvertaisesti turvatuksi, valiokunta toteaa.

Juttua täydennetty kello 11:20 perustuslakivaliokunnan perusteluilla sekä kello 11:43 kansanedustaja Mikko Kinnusen tviitillä.