Könttä: Varusmiehille tarvitaan kuntokuuri – Cooperin testitulokset vaarallisen heikkoja

Varusmiehet

Kansanedustaja, asevelvollisuuden kehittämistä selvittävän parlamentaarisen komitean varapuheenjohtaja, puolustusvaliokunnan jäsen  Joonas Könttä (kesk.) on huolissaan varusmiesten alentuneesta kuntotasosta. Könttä ehdottaa kunto- ja ruokaohjelmaa jaettavaksi jo kutsunnoissa. 

Könttä puuttuisi painokkaasti varusmiesten alentuneeseen kuntotasoon.

– Varusmiesten kuntotason lasku on huolestuttava signaali, johon on reagoitava voimakkaasti. Esimerkiksi kutsunnoissa voitaisiin jakaa palvelukseen astuville kunto- ja ruokaohjelma, jotta palveluksen aloittaessa lähtötaso olisi nykyistä parempi.

Könttä ehdottaa myös, että kutsunnoissa autettaisiin erityisen voimakkaasti heitä, joilla liikunta ei kuulu viikottaiseen rutiiniin. Samalla kiinnitettäisiin huomiota myös epäterveellisiin elämäntapoihin. 

Hän toteaa, että puolustusvoimien tarjoama Marsmars-sovellus on hyvä apu, mutta tulosten valossa vielä riittämätön kannustus liikkumiseen.

– Kysymys on armeijamme tehokkuudesta, nuorison terveydestä ja yleisestä elämänlaadusta ja hyvinvoinnista. Siksi tilanteeseen on parempi puuttua heti, eikä myöhemmin.