Koko ei ratkaise menestymistä – Kunta on ihmisten yhteisö

Kunnat

Tekijöiden eli kunnan asukkaiden, työntekijöiden ja kuntajohtajien roolia korostivat Oulun kuntajohtajapäivillä niin ministeri kuin pienen kunnan johtajakin.

– Hallinto on palvelua ihmisille, tulevaisuuden kuntaa kuvasi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.)

– Ei kunta mitään tee, vaan ihmiset sen läheisyyden ja yhteisöllisyyden luovat, pohjoispohjalaisen Lumijoen kunnanjohtaja Leena Lehtoruusu tiivisti.

– Ihmisläheinen ja asukaslähtöinen. Lehtoruusu kuvasi hyvää kuntaa. Hyvässä kunnassa on toimivat terveys- ja koulupalvelut ja myös seniorien asioista huolehditaan.

Lumijoen kunnanjohtaja Leena Lehtoruusu. (Kuva: Maria Seppälä)

Lehtoruusu edustaa pientä kuntaa, jossa kunnan toiminnot ovat lähellä ihmisiä ja mukana heidän arjessaan.

Lumijoki on hieman yli 2000 asukkaan maatalousvaltainen kunta. Noin 120 yrityksestä vajaat sata toimii maataloudessa.

Lumijoelta on puolen tunnin matka Raaheen ja Ouluun, joten suurten keskusten vaikutus näkyy esimerkiksi työllisyydessä.

Leena Lehtoruusu on ollut Lumijoen kunnanjohtajana pari vuotta. Hänellä on taustaa myös yritysmaailmassa ja suuren kuntayhtymän toiminnasta.

– Hyvät puolensa on molemmissa, Lehtoruusu puntaroi pienen ja suuren kunnan vahvuuksia.

Hän muistuttaa, että kunnan toimivuus riippuu ihmisistä ja siksi myös esimiestyöllä ja työyhteisön toimivuudella on tärkeä merkitys kunnissa.

Oulun kaksipäiväisillä kuntajohtajapäivillä on käsitelty kuntien elinvoimaa, kuntajohtajan työtä ja kuntien roolia muuttuvassa tilanteessa.

Anu Vehviläinen ei vuosi sitten budjettikiireiden vuoksi päässyt Lappeenrannassa järjestetyille päiville, mutta tuli nyt hallituksen unilukkarina paikalle.

– Olette nähneet monia kuntaministereitä, ja taas tulee yksi julistamaan teille totuutta, Vehviläinen aloitti puheenvuoronsa kriittiseksi kuvaamalleen yleisölle.

Ministeri korosti, että kuntien pärjääminen on yhteinen asia, myös maan hallituksen ja kuntajohtajien.

Ajankohtaisia sote- ja maakuntauudistuksia ei Vehviläisen mukaan tehdä vain uudistamisen vuoksi. Ne liittyvät koko Suomen uudistamistarpeeseen.

Vehviläinen peräänkuulutti toimintatapojen ja johtamisen uudistamista ja digitalisaation parempaa käyttöönottoa.

Tulevaisuuden kunta rakennetaan teidän johdollanne.

kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Oulun kuntajohtajapäivillä

– Tulevaisuuden kunta rakennetaan teidän johdollanne, Vehviläinen vetosi kuntajohtajiin.

Ministeri muistutti, että kunnat ovat ja tulevat olemaan erilaisia ja kuvasi tulevaisuuden kuntaa ihmisten yhteisöksi, elinvoiman ja työllisyyden ympäristöksi.

Vehviläinen muistutti, että sote-palvelujen siirtyminen leveämmille harteille eli maakunnille tarjoaa kunnille vapautta ja ilmaa elinvoiman kehittämisen.

Maakuntien ja kuntien suhde vaati ministerin mukaan vielä jatkopohdiskelua.

– Itse näkisin että maakunnat ja kunnat ovat tiiviitä kumppaneita, jotka ymmärtävä alueensa erilaisuuden ja tunnistavat voimavarat.

Vehviläinen ennusti, että kunnat erilaistuvat ja erikoistuvat. Kunta voi olla pieni tai suuri, mutta menestyäkseen kunnan ja kuntalaisten asenteen on oltava kohdallaan.

– Pienikin voi tehdä rohkeita ratkaisuja, Vehviläinen muistutti.

Myös Vehviläinen korosti toimivaa työyhteisöä ja hyvää johtajuutta.

– Uudistus ei ole sattumanvaraista. Uudistus ei onnistu ilman hyvää johtamista. Tärkeää on oma johtajuuden tunnistaminen. Hyvä itsetuntemus on hyvän johtajan tärkein työkalu, Vehviläinen määritteli.

Ministeri kannusti kuntajohtajia uteliaisuuteen ja rohkeuteen tunnistaa ja tunnustaa myös väärät valinnat.