Kirkolliskokous päättää vihkimiskysymyksestä pikaisen puntaroinnin jälkeen – avioliittoa tuskin laajennetaan homopareille

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous joutuu puimaan nopealla tahdilla samaa sukupuolta olevien parien avioliittokysymyksen.

Kirkolliskokouksen perustevaliokunta sai viime viikolla valmiiksi mietinnön aloitteesta, joka koskee homoparien vihkimistä. Tällä viikolla kirkolliskokouksen on määrä päättää asiasta.

Sosiaalietiikan professorin, kirkolliskokousedustaja Jaana Hallamaan mukaan edustajilla on liian vähän aikaa.

Hänen mukaansa valiokunnan valmisteluun käyttämästä ajasta näkee, että asia ei ole ollut helppo.

– Nyt kuitenkin odotetaan, että kirkolliskokous voisi muutaman päivän valmisteluajalla päättää tämän asian, Hallamaa sanoi STT:lle.

Perustevaliokunnan puheenjohtaja, piispa Matti Repo vastasi kritiikkiin STT:lle sähköpostitse.

Hän pitää valitettavana, että mietintö valmistui vasta muutamaa päivää ennen kokousta.

Revon mukaan vuosi sitten kirkolliskokoukselle jätetty aloite herätti runsaan keskustelun jo tuolloin ja oli arvattavissa, että myös mietinnön laatiminen vie aikaa.

– Nyt voi olettaa, että keskustelu valmiista mietinnöstä tulee myös vaatimaan aikaa. Sellainen on tyypillistä käsiteltäessä kirkon toimintaan liittyviä periaatteellisia kysymyksiä.

Valiokunta pitäytyisi nykyisessä avioliittokäsityksessä, vaikkakaan ei yksimielisesti.

Jotta kirkolliskokous voisi hyväksyä aloitteen, se vaatisi taakseen 75 prosenttia annetuista äänistä. Hallamaa arvioi kokouksen voimasuhteet sellaisiksi, että aloitteen läpimeno olisi vaikeaa.

Hän itse kannattaa avioliittokäsityksen laajentamista. Liberaalina pidetty Hallamaa oli viime vuonna ehdolla Helsingin piispaksi, mutta voiton vaalissa vei Teemu Laajasalo.

Vaikka evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsitys pysynee toistaiseksi ennallaan, painetta muutokseen on.

Tulevaisuudessa ratkaisu saattaa olla joko vihkiminen tai jonkinlainen siunaus.

– Varovasti arvioiden vaikuttaa siltä, että sitten vasta asia rauhoittuu, kun jokin semmoinen ratkaisu löytyy, jossa jonkinlainen kirkollinen toimitus samaa sukupuolta olevien liitolle tulee mahdolliseksi, arvioi systemaattisen teologian professori Antti Raunio Itä-Suomen yliopistosta.

Raunion mukaan avioliittoasia on hyvin monimutkainen ja keskustelussa myös käytetään erityyppisiä perusteluja.

Tutkimukset ovat Raunion mukaan osoittaneet, että nykyisin uskontoon liittyvät kysymykset mielletään usein omasta kokemuksesta käsin: miltä asia tuntuu tai miten sen kokee. Siksi hänen mukaansa avioliittokysymyksen ratkaisemisessa eivät välttämättä riitä teologiset perusteet, vaikka niitäkin tarvitaan.

Asian ”henki” on Raunion mukaan sellainen, että teologisissa perusteluissa tulee ottaa huomioon ihmisten kokemus ja tarpeet.