KHO hylkäsi Finnpulpin hakemuksen purkaa kielteinen ympäristölupapäätös

Teollisuus

Korkein hallinto-oikeus (KHO) näytti punaista valoa Finnpulpin Kuopioon Kallaveden rantaan suunnitteleman sellu- ja biotuotetehtaan ympäristöluvalle. Se hylkäsi tiistaina Finnpulpin jättämän purkuhakemuksen KHO:n vuonna 2019 antamasta kielteisestä ympäristölupapäätöksestä.

Finnpulpin mukaan hylkäys perustui menettelyvirheeseen katselmuksessa ja asian selvittämisessä sekä virheelliseen tulkintaan ympäristönsuojelulaissa olevasta epävarmuuden käsitteestä.

KHO:n mukaan hakemuksen käsittelyssä ei tapahtunut käsittelyvirhettä eikä kyse ollut väärästä lain soveltamisesta.

Finnpulpin toimitusjohtajan, Martti Fredriksonin mukaan hakemuksen mukaisen tehdashankkeen osalta asia on nyt loppuun käsitelty.