Keskustan ryhmäpuhuja Eeva Kalli EU-selonteosta: Metsät ja sosiaaliturva pidettävä visusti kansallisissa käsissä

EU-selonteko

Metsäpolitiikka ja sosiaaliturva on syytä pitää visusti kansallisissa käsissä myös tulevaisuudessa, linjaa keskustan eduskuntaryhmä. Keskusta on myös erittäin kriittinen komission esittämää uutta sosiaalirahastoa kohtaan.

– Niissä asioissa, joissa yhteistä sääntelyä tarvitaan, pitää tunnistaa kansalliset erityispiirteemme ja puolustaa Suomen etua, linjasi keskustan ryhmäpuhuja Eeva Kalli hallituksen EU-selonteon palautekeskustelussa.

Kallin mukaan kansallisen edun puolustaminen ei estä EU:n yhteisen edun saavuttamista.

– Päinvastoin. Aktiivinen kansallinen edunvalvonta on lopulta koko unionin etu. Se auttaa rakentamaan kestävää sääntelyä, jolla on jäsenmaiden ja kansalaisten hyväksyntä. Jos EU ei tässä onnistuisi, olisi sen hyväksyttävyys vaakalaudalla, Kalli korosti.

Keskustaedustajan mukaan Suomen erityispiirteitä ovat pohjoinen ilmasto, pitkät välimatkat ja sijaintimme kaukana keskeisistä markkinoista. Tähän liittyvät erityishuolet talvimerenkulusta ja kuljetuskustannuksista.

– Myös kannattavan ruoantuotannon turvaaminen sekä laajan energiapalettimme puolustaminen ovat esimerkkejä asioista, jotka edellyttävät vahvaa kansallista edunvalvontaa.

Talous- ja rahaliiton kehittäminen paremmin toimivaksi on keskustan eduskuntaryhmän mukaan Suomen etujen mukaista, sillä menestyvä euroalue ja rahoitusjärjestelmän vakaus tukevat Suomen kasvua ja työllisyyttä.

– Keskusteluun talouspolitiikan kehikon uudistamisesta on yhdistetty paitsi huoli velkakestävyydestä myös tarve ilmastotoimien rahoitukselle. Keskusta näkee, että tavoitteet ovat yhteensovitettavissa.

Yhteiskunnan digitalisaatio sekä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan bio- ja kiertotalouden rakentaminen ovat keskustan mielestä Suomelle valtava mahdollisuus.

– Tämä ei kuitenkaan edellytä jatkuvaa, kiihtyvää velkaantumista. Päinvastoin, julkista taloutta pitää saada ylisukupolvisesti kestävämmälle polulle, niin kansallisesti kuin EU:ssa. Velaksi ei voi loputtomiin elää, Kalli painotti.

Keskustan eduskuntaryhmä lähtee Kallin mukaan siitä, että julkisilla investoinneilla ja investointituilla on paikkansa, mutta tärkeimpiä ovat yksityisen sektorin investoinnit ja niiden luomat työpaikat.

– Tärkein julkisen vallan tehtävä on nyt varmistaa, että sääntely on mahdollisuuksia luovaa, ei vaihtoehtoja pois rajaavaa. On tärkeää luoda ja ylläpitää investointivarmuuden ilmapiiriä.

EU-jäsenyydessä on Kallin mukaan kyse tänäkin päivänä siitä, että kansallinen ja yhteinen eurooppalainen etu yhdistyvät.

– Suomi on EU:n jäsen, koska unioni on meille tärkeä arvo-, talous- ja turvallisuusyhteisö. Euroopan unioni tarjoaa Suomelle ja koko Euroopalle lisäarvoa niin talouteen, turvallisuuteen kuin yhteisten maailmanlaajuisten ongelmien ratkomiseen, keskustaedustaja summasi.