Keskustan lääkäriedustajia huolestuttaa erikoissairaanhoidon pirstoutuminen: Ratkaisut valinnanvapaudesta yli vuodenvaihteen

Sote

Lakiesitys soten valinnanvapaudesta lykkää ratkaisut yli vuodenvaihteen, ennakoi keskustan lääkärikansanedustajien kolmikko.

Hallituksen torstaina esittelemässä sote-uudistuksen valinnanvapauslakiesityksessä kolmikkoa arveluttaa erikoissairaanhoidon asiakassetelien käyttö esityksen tarkoittamassa laajuudessa.

– Keskustan eduskuntaryhmän mukana hyväksymme, että lakiesitys lähetetään lausuntokierrokselle. Toivomme, että esityksestä saatavat lausunnot otetaan vakavasti huomioon ja että vuodenvaihteen jälkeen viilattavassa lopullisessa lakiesityksessä esityksen heikkoudet korjataan, Niilo Keränen, Pekka Puska ja Martti Talja toteavat yhteisessä kannanotossaan.

Edustajien mukaan on suuri vaara, että julkistettu valinnanvapauslakiesitys ja asiakassetelien laaja käyttö pirstoo erikoissairaanhoidon kokonaisuuden.

– Erikoissairaanhoito on nykyisin parhaiten toimiva suomalaisten sote-palvelujen osa, kolmikko muistuttaa.

Uuden esityksen ratkaisematon ongelma on edustajien mukaan erikoissairaanhoitoon tuleva varsin laaja valinnanvapaus.

Maakunnan on annettava asiakasseteli lähes kaikkeen erikoissairaanhoitoon, jos asiakkaalla tai potilaalla todetaan erikoissairaanhoidon tarve. Vain vaativat leikkaukset, tehohoito ja päivystys jäävät yksiselitteisesti asiakassetelitarjonnan ulkopuolelle.

Lakiehdotuksessa ja sen perusteluissa annetaan maakunnalle laaja mahdollisuus ottaa erikoissairaanhoidon asiakasseteleitä käyttöön.

Maakunta voi rajoittaa setelitarjontaa käytännössä vain potilasturvallisuussyistä. Muina rajoitusperusteina voivat olla asiakkaan palvelukokonaisuuden kustannustehokkuus tai se, että lakisääteiset tehtävät – päivystys tai opetustoiminta – vaarantuvat.

Kolmikko löytää tuoreesta esityksestä myös monta parannusta viime kesänä esillä olleeseen esitykseen.

– Säännökset sote-keskuksesta luovat sosiaali- ja terveysalan pienyrittäjyydelle aiempaa parempia mahdollisuuksia. Järjestämisvastuussa olevan maakunnan on myös tuotettava muun muassa perusterveydenhuollon palveluja eivätkä perustason sote-palvelut ole pelkästään markkinoiden vastuulla.

– Julkisia sote-keskuksia ei ole pakko yhtiöittää. Hyvää on myös se, että perustason palveluja vahvistetaan mahdollistamalla esimerkiksi erikoissairaanhoidon avopalveluja sote-keskuksien yhteydessä, kolmikko listaa.