Keskustan Könttä perää EU:lle yhteistä asevientilinjaa: “Myös suomalaisten yritysten markkinatilanne paranisi“

Asevienti

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä esittää, että Suomen tulee ajaa Euroopan unionille yhteistä asevientilinjaa.

Yhteinen linja vahvistaisi Köntän mukaan unionin globaalia roolia ja loisi tasavertaiset kilpailuolosuhteet jäsenmaiden yritysten välille. 

– Euroopan unionilla on yhteiset asevientikriteerit, joissa painottuu ihmisoikeudet, alueellinen rauha, turvallisuus ja vakaus. Näennäisesti yhteisistä kriteereistä huolimatta jokainen jäsenvaltio tekee kuitenkin omat ratkaisunsa, hän muistuttaa tiedotteessaan.

Suomella on lähes tiukimmat asevientiluvat kaikista jäsenvaltioista. Kysymys on paitsi aseista, myös kaksikäyttötuotteista.

Suomalaisen teollisuuden, mutta myös Euroopan unionin uskottavuuden kannalta onkin Köntän mukaan kyseenalaista, että jäsenvaltiot toimivat erilaisten sääntöjen puitteissa.

– EU:n yhteisen asevientilinjan ajaminen olisi Suomelle profiilikysymys EU-politiikassa ja painottaisi vakautta korostavaa ulkopoliittista linjaamme. Myös suomalaisten yritysten markkinatilanne paranisi, sillä ne olisivat samalla viivalla kuin eurooppalaiset kilpailijansa. Yhteinen linjaus aseviennistä vahvistaisi myös pk-yritysten asemaa puolustusviennissä, mikä on Suomen teollisuuden kannalta tärkeä näkökulma, Könttä huomauttaa. 

Suomi voisi Köntän mielestä yhdessä Ruotsin ja Ranskan kanssa tehdä ulkoasiainneuvostossa aloitteen EU:n yhteisen sitovan asevientilinjan laatimiseksi.

– Yhteinen linja vahvistaisi unionin globaalia roolia, loisi tasavertaiset kilpailuolosuhteet jäsenmaiden yritysten välille ja vahvistaisi eurooppalaisen puolustusteollisuuden osaamista ja vientiä, kansanedustaja vakuuttaa.