Keskustan Kemppi kiirehtii kaivoslain uudistamista: "Kunnilla oltava oikeus kohtuulliseen osaan kaivoksen tuotoista"

Kaivoslaki

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi haluaa kiirehtiä kaivoslain uudistamista. Lain uudistaminen on käynnissä ja se on tulossa eduskunnan käsittelyyn loppuvuodesta.

Uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. 

Tällä hetkellä on käynnissä selvitys niin kutsutusta intressivertailusta. Sillä tarkoitetaan kaivoshankkeen hyötyjen ja haittojen punnintaa, jonka perusteella kaivostoiminnan lupia harkittaisiin.

Kempin mukaan keskustalle on kaivoslain uudistuksessa tärkeää, että ympäristönäkökohdat ja sosiaalisten vaikutusten hallinta rakennetaan kaivostoimintaan koko sen elinkaaren ajan. 

– Paikallisten kuuleminen on keskeistä, kun mahdollisen kaivoksen perustamisesta puhutaan. Lain uudistamista pitää kiirehtiä, sillä sekä kuntien että ihmisten vaikutusmahdollisuuksia tulee parantaa. Olisi myös oikeudenmukaista, että ympäri Suomen kunnilla olisi oikeus kohtuulliseen osaan kaivoksen tuotoista, hän muistuttaa. 

Kemppi ottaa esimerkin omalta kotiseudultaan Päijät-Hämeestä.

Brittiläinen kaivosyhtiö Pallagen on tehnyt malminetsintävarauksen Asikkalan, Sysmän ja Heinolan alueelle. Aihe on herättänyt vilkasta keskustelua ja huolta niin mediassa kuin paikallisten kesken. 

– Yhdyn täysin alueen asukkaiden huoleen asiasta. Asikkalan Pulkkilanharjulle ei mahdu monikansallista kaivosta. Päijänteen vesistön merkitys koko eteläisen Suomen juomavedensaatavuudelle on kriittinen ja alueen monimuotoinen luonto on ainutlaatuista. En aio katsoa asiaa sivusta tai sormien läpi. Onneksi varaus ei vielä tarkoita kaivoksen perustamista, kansanedustaja toteaa.

Malminetsintävaraus antaa hakijalleen yksinomaan etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen, ei muihin toimenpiteisiin tai kaivoksen perustamiseen.

Jokamiehenoikeudella saa harjoittaa kartoitusta ja pienimuotoista näytteenottoa, josta on ilmoitettava maanomistajalle. Järeämpiä koneellisia toimenpiteitä varten pitää hakea malminetsintälupaa.  

Hilkka Kemppi huomauttaa, että luonnonsuojelulain mukaan malminetsintä ei ole sallittua luonnonsuojelualueella ilman alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen lupaa.

– Malminetsintävarauksesta on pitkä matka kaivokseen, mutta silmiä ei saa kuitenkaan ummistaa. Seuraamme esimerkiksi Asikkalan kunnassa tilannetta ja kunnanhallitus antaa asiasta heti lausunnon, kun se vaan prosessin mukaan on mahdollista, Kemppi toteaa.