Keskustan Honkoselta kova vaatimus: Suomen on haastettava EU-komissio tuomioistuimeen – "Luo uuden, vaarallisen ja epädemokraattisen käytännön unioniin"

Politiikka

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen vaatii kannanotossaan, että Suomi haastaisi Euroopan komission EU-tuomioistuimeen metsätaksonomia-asetuksesta.

Honkosen mukaan komissio vie unionia vaaralliseen suuntaan ajamalla taksonomia-asetusta eteenpäin niin sanotulla delegoidulla säädöksellä.

– Taksonomia-asetuksella luodaan luokitusjärjestelmä ympäristön kannalta kestävinä sijoituskohteina pidettäville taloudellisille toiminnoille. Se on etenkin metsätalouden osalta Suomen etujen vastainen ja hallitus päätti keskustan vaatimuksesta asettua Ruotsin kanssa vastustamaan kyseistä asetusta.

– Delegoitu säädös on tarkoitettu teknisten asioiden hoitamiseen. Nyt komissio vie poliittisesti isoa asiaa eteenpäin epädemokraattisella keinolla ja haavoittaa kahden jäsenmaan taloutta peruuttamattomasti, Honkonen sanoo.

Keskisuomalaisedustaja harmittelee sitä, että delegoitu säädös tulee komission päätöksellä sellaisenaan voimaan eikä jäsenmaalla ministerineuvostossa tai EU-parlamentilla ole mahdollisuutta vaikuttaa sen sisältöön.

Honkosen mukaan Suomen hallituksen on nostettava tämä kissa pöydälle ja selvitettävä mahdollisuudet viedä asia EU-tuomioistuimeen ja toimittava. 

– Delegoidun säädöksen käyttäminen luo uuden, vaarallisen ja epädemokraattisen käytännön unioniin, jolla voidaan polkea pienten jäsenmaiden tavoitteita. Suomen on kansallisten etujen turvaamiseksi estettävä tällainen kehitys. Tällainen toimintaa heikentää päätöksentekokykyä EU-asioissa, hän summaa.