Keskustan Heikkinen: Saattohoito sisällytettävä perusopintoihin

Eutanasia

Saattohoidon kirjavuus eri puolilla Suomea huolestuttaa myös kansanedustaja Hannakaisa Heikkistä (kesk.).

– Saattohoidon, kivunhoidon ja palliatiivisen hoidon opiskelua tulee sisällyttää jo pakollisiin perusopintoihin ja perusopintojen harjoitteluun, Heikkinen linjaa.

Heikkinen jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen hallituksen vastattavaksi.

– Yksi keskeinen syy saattohoidon vaihtelulle on, ettei kaikkialla ole käytettävissä hoitohenkilökuntaa, jolla on riittävä osaaminen saattohoidosta ja palliatiivisesta hoidosta, Heikkinen toteaa.

Hän on myös Vanhustyön Keskusliiton puheenjohtaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa, jossa oireita ja kärsimystä lievitetään kivun hoidon ja henkisen tuen avulla.

Tällä hetkellä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opetus ovat pääsääntöisesti valinnaisten erikoistumisopintojen varassa eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien koulutuksessa.

Heikkisen mielestä avain laadukkaan saattohoidon saamiseksi kaikkien parantumattomasti sairaiden ja heidän läheistensä ulottuville on muuttaa koulutusohjelmia.

– Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon saaminen perusopintoihin on paras, mutta pitkä tie. Siksi myös jatkokoulutusta ja konsultaatiomahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä on tarkasteltava.

Heikkinen kaipaa asennemuutosta: myös kivun hoito ja parantumattomasti sairaan ihmisen hoito on nähtävä arvokkaana.

– Valitettavasti nykyinen arvomaailma nostaa keskiöön sankarilääketieteen, Heikkinen toteaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antamassa pian suosituksensa hyvästä saattohoidosta. Uudella ohjeistuksella halutaan tarkentaa saattohoidon työnjakoa ja luoda sille yhtenäiset perusteet.